връх Кралев двор

снимка Александър Иванов

Кралев двор (2 684 м), обагрен в цветовете на залеза.

Kralev Dvor /2 684 m above sea level/ colored in the sunset spectrum.