Път: : Кой кой е : Н

Иван Нейков

Иван Нейков Нейков е роден на 17 април 1955 г.  в гр. Хасково. Завършва право в Софийски университет "Кл. Охридски". 
1981-1990 г. - инспектор юрист  в Главна инспекция по труда. 

1990 - 1992 г. - завеждащ правен отдел на Конфедерацията на независимите синдикати /КНСБ/. 

1992 - 1997 г. - зам.-председател на КНСБ. 

1997 г. - министър на труда и социалната политика в правителството на ОДС начело с Иван Костов.  (Назначен е още в служебния кабинет на Стефан Софиянски като министър на труда и социалните грижи.)

Той е един от малцината министри, които остават и в новия кабинет на Костов след правителствения ремонт през декември 1999 г. 
2001 г. - депутат от ОДС в 39-ото народно събрание.

 

Женен, има двама сина.

Избран за общински съветник в София на местните избори през 2003. Председател на постоянната комисия по финанси и бюджет, член на постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост и на постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране.
Името му фигурираше сред вероятните кандидатури на десницата за кмет на София в местните избори 2007, но изборът падна на Мартин Заимов.

2009 - избран за общински съветник с листата на Алианс за София, политическа група на СДС. Заместник-председател на постоянната комисия по етика и на постоянната комисия по финанси и бюджет. Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.

 

1993-1997 Ръководител на делегацията на КНСБ в Националния съвет за тристранно сътрудничество

1997-2001 Ръководител на делегацията на РБългария на 83-та, 84-та, 85-та, 86-та и 87-та сесия на МОТ - Женева

1998-2001 Ръководител на работната група по провеждане на пенсионата реформа и разработването на Кодекса по задължително обществено осигуряване

2000-2001 Заместник-член на Административния съвет на Международното бюро по труда, Женева

2000-2001 Председател на надзорния съвет на Националния осигурителен институт

2003 – 2007 Столичен общински съвет – общински съветник, председател на Комисия по бюджет и финанси

2007 - 2011 Столичен общински съвет – общински съветник, заместник-председател на Комисия по бюджет и финанси и на Комисия
по етика=


*   *   *

2001 Член на Обществения съвет на Българското национално радио

2001 Член на Националния статистически съвет

2002 Член на управителния съвет на Асоциацията за развитие на информационните технологии


*   *   *

1985-1987 Член на Работна група по подготовка на Кодекс на труда и подзаконови нормативни актове.

1990-1991 Член на Работна група по подготовка на проекти на закон за колективно трудово договаряне и закон за решаване на колективните трудови спорове.

1992-1993 Член на Работна група по подготовка на изменения и допълнения на Кодекса на труда и свързаното с това законодателство.

1997-1998 Ръководител на Работната група за разработване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

1998-2001 Ръководител на Работната група по провеждане на пенсионата реформа и разработването на Кодекса по задължително обществено осигуряване.

1999-2001 Ръководител на Работната група по разработване на Закона за Икономическия и социален съвет.

2002 – Преподавател по трудово право и социално осигуряване в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Нов български университет.

*   *   *

Август 2001 –  Адвокат в Софийска адвокатска колегия

 

1993  – –  Участие в проекти и изследвания на Европейската комисия, на Международната организация на труда, на Програмата за развитие на ООН,  Програма ФАР на Европейския съюз, Световната банка,  Фондация “Отворено общество”, Фондация “Конрад Аденауер”- Германия, Фондация “Фридрих Еберт”- Германия и др.

1993  – – Публикации в национални издания и издания на МОТ, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудовото право, колективни преговори и договаряне, трудови спорове, безопасни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, социално осигуряванe, приватизация, евроинтеграция, равенство на половете, квалификация и преквалификация и др.

2007 – –  Разработване на учебни материали и провеждане на обучения на ръководни екипи на социални и учебни заведения по различни въпроси, свързани с управлението на институциите в условията на делегирани бюджети, в областта на трудовите правоотношения, социалното осигуряване, безопасност и здраве при работа и др.