Път: : Кой кой е : Б

Иван Бойков

Иван Бойков
Иван Бойков
Снимка: Сп. Технологичен дом, март 2009

 

Роден е през 1950 г. в София. 

Завършил е Техническия университет през 1974 г.

Работил е в "Енергопроект", в "Цимент плант" - Темелково, "Балканкар" АД, "ЗИТ Инвест" АД.

Член на ръководството на Евролевицата и депутат в 38-ото народно събрание (7 май 1997 - 19 април 2001). Член на икономическата комисия и на комисията по опазване на околната среда и водите в парламента. Един от представителите на България в Парламентарната асамблея за черноморско икономическо сътрудничество. 

От 2001 до 2003 г. е генерален секретар на ФИГ "РЕИ холдинг" АД, след което е изпълнителен директор на Българската браншова камара "Пътища". Изпълнителен директор на Камарата на строителите. Заместник-председател е на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Има над 40 публикации, статии и анализи в областта на индустриалната политика, проблемите на браншовите организации в България, пътното строителство, проектирането и инженеринга.