Друг размер

Разслоение и традиция
Разслоение и традиция
Снимка: Петко Симеонов

На този гроб погребалната камера е с малки размери. Това означава две неща: или гробовете са дълбани в скалата след настъпване на смърта, или начина на трупополагане е бил различен. И двата варианта поставят много въпроси.

Но тъй като погребалните обреди са общностно унифицирани, вторият вариант е малко вероятен.  По-основателно е да се мисли, че камерите, поради сложността на изграждането им, са семейни и в тях са се съхранявали урни, а не трупове. Различията в размерите и устройството на камерите подсказва за силна социална диференциация, което от своя страна е резултат на развита йерархия и разгърнато разделение на труда. Самото строителство на камерите е свидетелство за общество с традиции, стил и силен интегритет.