Път: : Кой кой е : Ш

Иван Шиляшки

Иван Шиляшки
Иван Шиляшки
Снимка: klassa.bg

Иван Драганов Шиляшки. Роден в Кнежа на 24 септември 1945 г.
Завършва висше образование, промишлена топлотехника.
1972 г. - 1974 г. - районен инженер в Производствена дирекция към металургичен комбинат "Кремиковци", Централно управление.
1975 - 1991 г. - научен сътрудник в Секцията по хладилно дело към Института по месопромишленост.
От 1992 г. до 1996 г. - работи в собствена фирма, външна търговия.
1997 т. - началник-отдел "Металургия" в управление "Тежка индустрия" към Министерството на промишлеността.
Избран за депутат в 38-ото Народно събрание.
Председател на Комитета по енергетика в правителството на Иван Костов до 2001 г., когато ОДС губят изборите.

 

Към 2009 г. Иван Шиляшки е собственик на два фирми – “Жипи трейд“ ООД и “ИМС-фриско – Иван Драганов“ ЕТ. Работи като консултант на “Енергия“. /1/

Женен, с две деца.
Ползва руски и английски език.

 -------------------------------------------

1./ Информация  от форум на vsekiden.com