Път: : Кой кой е : Д

Иван Джаджев

Иван Джаджев е роден в родопското село Ковачевица, Гоцеделчевско на 12 април 1939 година. Завършва гимназия в Гоце Делчев. През 1969 година завършва българска филология в СУ "Климент Охридски". През същата година сключва брак, от който има двама сина.

Работи четири години като учител по български език и литература в село Трекляно, Кюстендилско. Следва аспирантура във ВИТИЗ "Кр. Сарафов". Работи в Института по културата, включително и като директор.

Защитава кандидатска и докторска дисертации. Професор - доктор на науките.

Работи като професор във ВИТИЗ, а по-късно и в НАТФИЗ.

През 1989 г. става съучредител на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. От 1990 г. до 1997 г. е съветник на президента д-р Желю Желев.


Изнасял е лекции както в НАТФИЗ, така и в Пловдив, Варна и в Нов български университет.

Автор е на книгите: "Основен курс по естетика", "Античната естетическа мисъл", "Средновековната естетическа мисъл", "Естетика на класицизма", "Естетика на просвещението" и др.

Той почина на 14 май 2014 г.