Път: : Кой кой е : Р

Лена Русенова

 

7 април 2014


Президентът Росен Плевнелиев ще назначи Лена Русенова за член на управителния съвет на БНБ, съобщиха от президентската институция. Нейният шестгодишен мандат ще започне да тече от 12 юни. Причина за назначението е изтичащият мандат на Пенка Кратунова, уточниха пред "Дневник" от президентската институция.


* * *

Според справката за Русенова, изпратена от президентството, тя е дългогодишен преподавател в катедра "Финанси" на УНСС. От 1991 г. преподава дисциплините "Парична теория и парична политика", "Европейска парична и финансова интеграция и "Европейски икономически и паричен съюз" в специалност "Финанси" и "Международни икономически отношения" в УНСС.

Ръководи и участва в редица изследователски проекти. Била е член на Специализирания научен съвет по Финанси, счетоводство и контрол при ВАК и заместник-ректор във Висшето училище по застраховане и финанси в София.

Това няма да е първият пост на Русенова в централната банка. През 1996-1997 г. тя е главен икономист и член на управителния съвет на Българската народна банка. Участва в изработването и провеждането на паричната политика на БНБ, както и в преговорите с МВФ, Световната банка и три български правителства по време на финансовата криза в същия период. Работи върху изготвянето на новия Закон за БНБ (1997 г.) и въвеждането на паричния съвет в България.

През 1998 г. и 1999 г. отговаря за изследванията и дейността на Мисията на Световна банка в България в областта на макроикономическата и финансова политика.

От 2000 г. до 2005 г. е главен икономист към Европейския институт в София. От 2006 г. до 2012 г. Русенова е главен икономист и програмен директор в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

От 2007 до 2012 г. е член на Икономическия и социален съвет, а от 2008 г. е член на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.

До декември 2013 г. е председател на управителния съвет на Българско-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт" в София. Председател е на настоятелството на Института за икономическа политика.

Лена Русенова е магистър по икономика от Московския държавен университет "Ломоносов" в Русия, доктор по икономика с докторска дисертация върху монетаристката концепция за инфлацията и антиинфлационната политика. Специализира в университета "Джордж Мейсън" в САЩ със стипендия "Фулбрайт". Има специализации в Stanford University, Wharton Business School, University of Pennsylvania,  МВФ и Световната банка по проблемите на паричната политика, финансовото управление на търговските банки, международните инвестиции, реформите във финансовия сектор, новите методи и политики в областта на макроикономическото управление и икономическия растеж и други.

Владее английски и руски език.

 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/04/07/2276831_prezidentut_shte_naznachi_lena_rusenova_za_chlen_na/