Път: : Кой кой е : Г

Иван Григоров

Роден на 6 януари 1945 г. в София.

Завършва право в Софийския университет през 1968 г. Специализира наказателно право и наказателен процес.

1970 г. - стажант-съдия в Софийския градски съд.

До 1991 г. се изявява като адвокат в София и лектор в Централния съвет на адвокатурата.

1991 - 1994 г. - член и говорител на Висшия съдебен съвет.

Март 1992 - октомври 1994 г. - председател на Върховния съд.

От септември 1994 г. до ноември 2000 г. е съдия в Конституционния съд /от квотата на Върховния съд/. През ноември 2000 г. е избран от Висшия съдебен съвет за председател на Върховния касационен съд, на който пост остава до 2007 г.  След това напуска съдебната система.

Женен, има двама сина.

Израстването му в кариерата се дължи на политическата подкрепа на СДС и Иван Костов.