Път: : Кой кой е : Г

Ваня Григорова

 

Boryana Holevich е в компанията на Vanya Grigorova.
Вчера в 11:24 ч. · 

КОЯ Е ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА, ЧИЯТО НЕЗАВИСИМА КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОДЕПУТАТ БЕШЕ ИЗДИГНАТА ТЕЗИ ДНИ ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ?
Ваня Григорова е родена 1978 г. в гр. София. Израства в кв. Христо Ботев. Завършва средното си образование в Националната търговско-банкова гимназия. Има бакалавърска и магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство по специалност „Маркетинг“. Понастоящем е докторант в същия университет в катедра „Човешки ресурси и социална защита“.
Трудовият си живот започва като чистачка в училище. Четири месеца по-късно постъпва на работа в ресторант за бързо хранене (Макдоналдс). Следват позиции като изследовател в агенция за извършване на онлайн проучвания, пазарен експерт в телеком и администратор в неправителствена организация. От 2015 г. е икономически съветник на президента на втория по големина синдикат в България – КТ „Подкрепа“.
Григорова е председател на сдружение „Солидарна България“, чиято основна цел е повишаване на социалната чувствителност на политиците и политиките. Има разработки по теми като социално подпомагане, енергийна бедност, необходимостта от обществено водоснабдяване, тежките социални последици от международните договори за свободна търговия, нуждата от запазване на процент прослужено време – т.нар. „клас“, сигурното работно място.
През последните четири години Ваня Григорова е една от най-активните обществени личности, които защитават правата на работниците както в работни групи, комисии, Националния съвет за тристранно сътрудничество, така и в медийното пространство. Тя е и представител на синдиката в срещите с представители на Европейската комисия, в които защитава каузата за ускорено увеличаване на минималната работна заплата и създаване на условия за увеличаване на останалите заплати.
Една от последните кампании, в които е основен участник, е инициативата за връщане на необлагаемия минимум (да не се облагат с данъци минималните работни заплати) и за въвеждане на намалени ставки ДДС върху стоки от първа необходимост. Тези две мерки биха оставили в ръцете на най-бедните работници 100 лв. допълнително всеки месец веднага!
Била е национален координатор за България в Европейската гражданска инициатива STOP TTIP. Сдружение „Солидарна България“ е ядрото на кампанията срещу споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ, преговорите за което се водят непрозрачно и недемократично. Впоследствие кампанията се разраства и обхваща и другото споразумение от същия вид СЕТА – между ЕС и Канада. Този тип споразумения са всеобхватни, регулират всички области на човешкия живот в интерес на международните корпорации срещу интересите и правата на хората.
Ваня Григорова има два доклада, които развенчават митовете за „щедрите“ социални помощи в България – „Бедни срещу бедни. Употреба и злоупотреба с мита за „щедрото“ социално подпомагане“ 2016 г. и „Народът“ срещу социалните помощи“ 2018 г. В тях разкрива откровени лъжи, включително тази че заради социалните помощи циганите раждат по десетина деца и умишлено отказват да работят или че едва ли не всеки втори човек с увреждане е фалшив инвалид. Подобни манипулации целят да настроят бедните българи срещу бедните цигани, едни хора с увреждания срещу други хора с увреждания. За да не могат заедно да потърсят отговорност за унищожените заводи, закритите училища, неработещото здравеопазване.
Всички тези проблеми могат да се решат както на национално, така и на европейско ниво, ако има воля за това. Но все повече въпроси се решават в Брюксел. Ако европейските граждани не успеят да запазят Социална Европа, нашествието на неофашизма е неизбежно. Да се надяваме, че поне сме научили уроците от Втората световна война.
Публикации:
 съавтор на доклад „Договорите за свободна търговия – инструментът на силните в глобалната икономика. История, ефекти и алтернативи“ 2015 г.
 съавтор на доклад „Потенциални последици за българското общество и икономика от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС“ 2015 г.
 доклад „Международните финансови институции и българският експеримент“ с превод на английски език „Bulgaria: a testing ground for the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank“ 2015 г.
 съавтор на доклад „На прицел – общественото водоснабдяване“ 2015 г.
 доклад „Бедни срещу бедни. Употреба и злоупотреба с мита за „щедрото“ социално подпомагане“ 2016 г.
 съавтор на доклад „Енергийната бедност в България 2016 г.“
 доклад „Голямото значение на малкия „клас“ - български опит и европейски практики за насърчаване на професионализма“ с превод на английски език „The Big Importance of the Small “Seniority Grade” - Bulgarian Experience and European Practices for Stimulating Professionalism“ 2017 г.
 участие в изготвяне на документ „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ с основен изпълнител Института за изследване на населението и човека към БАН 2017 г.
 съавтор на доклад „Европа за европейски социален модел. Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците“ 2017 г.
 съавтор на доклад „Потенциални социални, икономически, екологични и потребителски ефекти от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ВИТС)“ становище на Икономическия и социален съвет на България 2017 г.
 съавтор на резолюция по „Бяла книга за бъдещето на Европа: размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.“ Европейска комисия COM (2017) 2025, 1 март 2017 г.“ на Икономическия и социален съвет на България 2017 г.
 доклад „Споразумението СЕТА. Пореден несполучлив опит да се примирят обществени ползи и икономически цели“ 2018 г.
 доклад „Народът“ срещу социалните помощи“ 2018 г.
 съавтор на доклад „Плосък данък или демокрация?“ 2018 г.
 публикация „Бъдещето на труда“ от сборник „България 2019 - Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи“ 2018 г.
 „EU law has good aspects but needs to be improved“ публикация в сп. „The Progressive Post“ с превод на български език „Работникът не е съдружник, за да поема равноправно пазарния риск“ 2018 г.
 „Flexibility And Labour Protection? “Wolf Full And Lamb Alive” Fairy Tale“ публикация в портала Social Europe 2018 г.
 „Прекарии от всички професии, осигурявайте се!“, сп. Мениджър 2018 г.
И множество други публикации в българския периодичен печат по теми като пазар на труда, трудови и социални защити.

 

 

Boryana Holevich е в компанията на Vanya Grigorova.
Вчера в 11:24 ч. · 

КОЯ Е ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА, ЧИЯТО НЕЗАВИСИМА КАНДИДАТУРА ЗА ЕВРОДЕПУТАТ БЕШЕ ИЗДИГНАТА ТЕЗИ ДНИ ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ?
Ваня Григорова е родена 1978 г. в гр. София. Израства в кв. Христо Ботев. Завършва средното си образование в Националната търговско-банкова гимназия. Има бакалавърска и магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство по специалност „Маркетинг“. Понастоящем е докторант в същия университет в катедра „Човешки ресурси и социална защита“.
Трудовият си живот започва като чистачка в училище. Четири месеца по-късно постъпва на работа в ресторант за бързо хранене (Макдоналдс). Следват позиции като изследовател в агенция за извършване на онлайн проучвания, пазарен експерт в телеком и администратор в неправителствена организация. От 2015 г. е икономически съветник на президента на втория по големина синдикат в България – КТ „Подкрепа“.
Григорова е председател на сдружение „Солидарна България“, чиято основна цел е повишаване на социалната чувствителност на политиците и политиките. Има разработки по теми като социално подпомагане, енергийна бедност, необходимостта от обществено водоснабдяване, тежките социални последици от международните договори за свободна търговия, нуждата от запазване на процент прослужено време – т.нар. „клас“, сигурното работно място.
През последните четири години Ваня Григорова е една от най-активните обществени личности, които защитават правата на работниците както в работни групи, комисии, Националния съвет за тристранно сътрудничество, така и в медийното пространство. Тя е и представител на синдиката в срещите с представители на Европейската комисия, в които защитава каузата за ускорено увеличаване на минималната работна заплата и създаване на условия за увеличаване на останалите заплати.
Една от последните кампании, в които е основен участник, е инициативата за връщане на необлагаемия минимум (да не се облагат с данъци минималните работни заплати) и за въвеждане на намалени ставки ДДС върху стоки от първа необходимост. Тези две мерки биха оставили в ръцете на най-бедните работници 100 лв. допълнително всеки месец веднага!
Била е национален координатор за България в Европейската гражданска инициатива STOP TTIP. Сдружение „Солидарна България“ е ядрото на кампанията срещу споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ, преговорите за което се водят непрозрачно и недемократично. Впоследствие кампанията се разраства и обхваща и другото споразумение от същия вид СЕТА – между ЕС и Канада. Този тип споразумения са всеобхватни, регулират всички области на човешкия живот в интерес на международните корпорации срещу интересите и правата на хората.
Ваня Григорова има два доклада, които развенчават митовете за „щедрите“ социални помощи в България – „Бедни срещу бедни. Употреба и злоупотреба с мита за „щедрото“ социално подпомагане“ 2016 г. и „Народът“ срещу социалните помощи“ 2018 г. В тях разкрива откровени лъжи, включително тази че заради социалните помощи циганите раждат по десетина деца и умишлено отказват да работят или че едва ли не всеки втори човек с увреждане е фалшив инвалид. Подобни манипулации целят да настроят бедните българи срещу бедните цигани, едни хора с увреждания срещу други хора с увреждания. За да не могат заедно да потърсят отговорност за унищожените заводи, закритите училища, неработещото здравеопазване.
Всички тези проблеми могат да се решат както на национално, така и на европейско ниво, ако има воля за това. Но все повече въпроси се решават в Брюксел. Ако европейските граждани не успеят да запазят Социална Европа, нашествието на неофашизма е неизбежно. Да се надяваме, че поне сме научили уроците от Втората световна война.
Публикации:
 съавтор на доклад „Договорите за свободна търговия – инструментът на силните в глобалната икономика. История, ефекти и алтернативи“ 2015 г.
 съавтор на доклад „Потенциални последици за българското общество и икономика от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС“ 2015 г.
 доклад „Международните финансови институции и българският експеримент“ с превод на английски език „Bulgaria: a testing ground for the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank“ 2015 г.
 съавтор на доклад „На прицел – общественото водоснабдяване“ 2015 г.
 доклад „Бедни срещу бедни. Употреба и злоупотреба с мита за „щедрото“ социално подпомагане“ 2016 г.
 съавтор на доклад „Енергийната бедност в България 2016 г.“
 доклад „Голямото значение на малкия „клас“ - български опит и европейски практики за насърчаване на професионализма“ с превод на английски език „The Big Importance of the Small “Seniority Grade” - Bulgarian Experience and European Practices for Stimulating Professionalism“ 2017 г.
 участие в изготвяне на документ „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ с основен изпълнител Института за изследване на населението и човека към БАН 2017 г.
 съавтор на доклад „Европа за европейски социален модел. Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците“ 2017 г.
 съавтор на доклад „Потенциални социални, икономически, екологични и потребителски ефекти от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ВИТС)“ становище на Икономическия и социален съвет на България 2017 г.
 съавтор на резолюция по „Бяла книга за бъдещето на Европа: размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.“ Европейска комисия COM (2017) 2025, 1 март 2017 г.“ на Икономическия и социален съвет на България 2017 г.
 доклад „Споразумението СЕТА. Пореден несполучлив опит да се примирят обществени ползи и икономически цели“ 2018 г.
 доклад „Народът“ срещу социалните помощи“ 2018 г.
 съавтор на доклад „Плосък данък или демокрация?“ 2018 г.
 публикация „Бъдещето на труда“ от сборник „България 2019 - Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи“ 2018 г.
 „EU law has good aspects but needs to be improved“ публикация в сп. „The Progressive Post“ с превод на български език „Работникът не е съдружник, за да поема равноправно пазарния риск“ 2018 г.
 „Flexibility And Labour Protection? “Wolf Full And Lamb Alive” Fairy Tale“ публикация в портала Social Europe 2018 г.
 „Прекарии от всички професии, осигурявайте се!“, сп. Мениджър 2018 г.
И множество други публикации в българския периодичен печат по теми като пазар на труда, трудови и социални защити.

Фейсбук