Път: : Кой кой е : Н

Иван Неврокопски

Роден на 12 декември 1926 г. в село Крупник, Софийска област.

Следва право в Софийски университет "Св. Климент Охридски", но не завършва, защото по политически причини е осъден и лежи в затвори и лагери от 1950 до 1962 г.

Работи като билкозаготвител в Централен кооперативен съюз-Благоевград, 1962-1974.

Строителен работник в ЦКС-Своге, "Софстрой" и други фирми, 1975-1989.

Член на Съюза на репресираните от 1990 г. Член на ръководството на Съюза на репресираните от 1990 г. Участва в заседанията на Кръглата маса от страна на СДС (Клуб на репресираните).


1991-1994 - Председател на Съюза на репресираните.

Секретар на Съюза на репресираните от 1994 г.

1990 - Член на БЗНС. Координатор на БЗНС "Никола Петков".

1989-1992 - Член на Управителния съвет на БЗНС "Н.Петков".

1989-1994 - Член на Националния координационен съвет на СДС.

Депутат от Перник в 7-ото велико народно събрание (Парламентарен съюз на демократичните сили). Председател на Комисията по национална сигурност в 7 -ото велико народно събрание.

Депутат от София-окръг в 37 НС (Парламентарна група на Народен съюз-БЗНС, ДП).

Напуска ПГ на Народен съюз и се включва в ПГ "Единство" февруари 1997 г.