Нова социалдемократическа партия /НСДП/

Новата социалдемократическа партия /НСДП/ е учредена на 9 януари 1990 г. Тя е наследник на създадения на 30 ноември 1989 г. Социалдемократически клуб. На 24 юни 1990 г. тогавашният председател на НСДП Петър Марков обявява партията за саморазпусната и за вливането й в БСДП, което не се приема от голяма част от членската маса. На 7 юли 1990 г. се провежда извънредна Национална конференция на НСДП, на която П. Марков е изключен и се избира нов координационен съвет с председател Васил Михайлов. По-късно към НСДП се присъединява и клуб "Програмна алтернатива" - идейно течение в БСДП. В своите програмни документи НСДП обявява, че се противопоставя на опитите съвременната социалдемокрация да се обвърже с представата за какъвто и да е социалистически модел на обществено-икономическо устройство. Социалдемокрацията се възприема като социаллиберализъм, гарантиращ икономическа свобода и диференциран подход на социална защита.

Ръководен орган е Националният координационен съвет.

От създаването си НСДП е лоялен член на СДС и с листата на СДС има свои представители във ВНС и в 36-то, 37-то и 38-то Народно събрание.

Председател на НСДП е д-р Васил Михайлов.

На Отчетно-изборна конференция на НСДП на 12 декември  1998 г. в гр. Плевен  за председател на партията е избран 42-годишният Красимир Пухтев, който е лидер на отцепилата се през 1996 г. част от политическия съвет на НСДП. Конференцията е свикана от 9 от общо 15-те членове на дотогавашния политически съвет. Двете враждуващи крила обявяват края на съдебните спорове за своята легитимност и се обединяват.

Според приетия нов устав Нова СДП дава право на своите членове да членуват и в СДС. Партията ще реформира структурите си и ще търси съюз  с БСДП начело с Йордан Нихризов и се обявява в подкрепа на правителството начело с Костов и за коалиционни отношения с ОДС.

През януари 2000 г. СДП провежда 43-ия си редовен конгрес, на който за председател на партията е избран Александър Маринов, депутат от Видински избирателен район.
 

януари 2000 г.