Път: : Кой кой е : Я

проф. д-р Александър Янков

 

Роден през 1924 г. Завършва право в СУ “Кл. Охридски”. Специализира Международно право в Хага. Кандидат на юридическите науки; от 1973 е професор в катедрата по Международно право и международни отношения в СУ, която ръководи в периода 1980-1989 г. От  1981 г. е  член-кореспондент на БАН и през 1988-1989 г. ръководи секцията по Международно право и международни отношения в Института за държавата и правото при БАН.

1988-91 г.  – зам.-председател на БАН.

През 1989-90 г. е председател на Комитета за наука и висше образование и зам.-председател на Националния съвет за образование, наука и култура. Бил е член на Президиума и председател на Съюза на научните работници в България и член на ЦС на Съюза на юристите в България.

В периода 1972-76 г. е посланик на България във Великобритания и Северна Ирландия, а в периода 1976-80 г. е постоянен представител на България при ООН в Ню Йорк. Член на Комисията по международно право на ООН в Женева през 1977-96 г., на Постоянния арбитражен съд в Хага от 1971 г., а от 1 октомври 1996 г. и до днес - на Международния трибунал по морско право в Хамбург.

Член е на: Американската асоциация по международно право във Вашингтон от 1966 г.; Асоциацията по международно право в Лондон от 1968 г. и на нейния изпълнителен съвет; Френската асоциация по международно право в Париж от 1982 г. Международния океанографски институт в Малта от 1969 г., на научния му съвет от 1981 г. и зам.-председател от 1995 г.; Секцията по социология на международните отношения в Международната социологическа асоциация и неин зам.-председател в периода 1972-77 г.; Института по международно право в Брюксел от 1979 г.; Независимата световна комисия за океаните в Лисабон от 1995 г.

От 1957 г. е консултант по международноправни въпроси при МВнР. Представлява страната ни в редица международни организации и конференции: Комитета на ООН за мирно използване на морското дъно и негов зам.-председател (1968-73г.); Международната морска организация, като председателства Осмата асамблея през 1973-74 г. в Лондон; Третата конференция на ООН по морско право и председател на Третия й комитет на всички сесии през 1973-82 г. и ред други. Един от основателите на Българската асоциация по международно право през 1962 г. и неин несменяван председател от 1982 г. Председател на Националната асоциация за международни отношения от 1994 г.

Депутат в  9 НС и в 7 ВНС (1990-91).

Носител на ордени "Кирил и Методий" I ст., "Народна Република България" I ст. и ред други.

Носител на почетно отличие на МВР “За доблест и заслуги” – І степен.