Път: : Кой кой е : Я

проф. Нико Яхиел

Нико Яхиел (Нисим Мойсей Яхиел) (1919-2001)  - социолог, академик (1984), има трудове в областта на социологията на науката и социология на "града и селото".

Той беше дългогодишен съветник на Тодор Живков и като такъв е автор на много от неговите речи, засягащи въпросите на научно-техническия прогрес. Нико Яхиел беше най -високопоставеният евреин по времето на Живков. Чрез неговото присъствие Живков даваше знак за отношение към еврейството. Това всъщност крепеше мястото на Яхиел в йерархията. В края на осемдесетте години той беше отстранен. Мнителният Живков беше решил, че е френски шпионин.

Нико Яхиел има голяма заслуга за политическото решение да бъде създаден Институтът по социология при БАН. Това, за края на 60-те години, при неосталинисткото настъпление на Брежнев, беше значимо събитие. С него се признаваше, че обществото трябва да бъде изучавано, че то се развива по свои правила, които не са разкрити от Маркс, Енгелс и Ленин. Признаваше се на практика, че обществото не може да бъде плод на кабинетните размишления на мъдри комунистически вождове.

Създаването на Института по социология стана  въпреки мнението на Москва. (Там нямаше такъв институт, защото Ленин беше казал всичко за обществото.) През 2011 година Института беше закрит (под формата на сливане с други институти) от Ръководството на БАН.

Нико Яхиел беше умен и мъдър човек, за когото комунистическата настървеност беше чужда.  Той успя да запази уважението на всички социолози, независимо от политическите им убеждения.

Беше учил в Румъния. По еврейски пътища след завършване на средно образование се завърнал в България. Тогава започнал да учи български език. С увлечение рецитираше стихове на румънски, френски и български. Разказваше непринудено, без никакво натягане, за живота си и различни любопитни случки.

Бил на посещение в Румъния като член на официалната делегация на Живков. Навсякъде шпалири, където минат, викове “ура”, гвардейци вземат за-по-чест. Офицерите козируват, селяните свалят влашките си бомбета.

Настанили делегацията в двореца на крал Михай, а на Нико се паднало да бъде в спалнята на бившия крал.

Лежал Нико и не мигнал цяла нощ. Той в леглото на крал Михай!

Като ученик често минавал покрай двореца. И през ум не му е минавало, че може да се озове от вътрешната страна на оградата.

Някъде там, недалеч от двореца, се били случили разни важни за юношеските му години събития. Естествено, че свързани с голямата му ученическа любов. Колко много въздишки!

Лежи Нико развълнуван в леглото на краля, и знае, че би предпочел да е навън, анонимен, с износените си ученически дрешки, забързан подир силуета на своята любов.

Виж портрета, който прави Нико Яхиел на Тодор Живков, при когото работи четиридесет години.