Път: : Кой кой е : А

проф. Иван Ангелов

Проф. Иван Ангелов е български икономист.

Роден на 6 септември 1934 г. в с. Българен, Харманлийско.

Завършил ВИИ "Карл Маркс" в София (днес УНСС).

В продължение на 12 г. работи в ООН в Женева и Виена. Като служител на ООН е бил ръководител на международен  колектив и един от основните автори на първата методика на ЮНИДО (Организация на обединените нации за индустриално
развитие във Виена) за определяне икономическата ефективност на инвестиционни проекти, публикувана през
1980 година.

От 1960 г. в Икономическия институт на БАН. Член-кореспондент на БАН. Бил е икономически съветник на премиерите Георги Атанасов, Андрей Луканов и Жан Виденов.

През март 1990 г. българското правителство, в лицето на премиера Андрей Луканов, се обръща към Ричард Ран с молба за "техническа помощ" за провеждането на предвидените реформи. Половин година по-късно 18 икономисти от американската администрация изготвят 600-стр. национална стратегия (наричана от някои плана Ран-Ът по името на изготвилите го Роналд Ът и Ричард Ран), за икономически растеж и преход към пазарна икономика. Българската група в работните срещи е ръководена от проф. Иван Ангелов, (икономически съветник на правителството) и участват още 29 български икономисти

Участва като експерт в Кръглата маса през 1990 г.

Автор на книгата "Икономиката на България до 1999 г." и множество публикации.