Песни и хора от Радювене

още в галерията...

Подбрани и редактирани от Петър Крумов

ИЗДАТЕЛСТВО "ЧЕРНАТ

Редактор - Петър Крумов
Художник - проф.Иван Кьосев
Издателство - "Чернат"
1999

ИЗДАВАМ ТАЗИ КНИГА В ЗНАК

НА СИНОВНА ОБИЧ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ

на светлата памет на моята майка

ЙОНКА ВАСИЛЕВА ЦАНОВА,

родена през 1918 г., починала на 18 август 1946 г.,

която е пяла много от тези песни в краткия си живот,

и на моя дядо кавалджията

ВАСИЛ ЦАНОВ ВЪЛКОВИЧИН,

роден през 1890 г., починал на 25 май 1973 г.

Декември 1998 г.

ВАСИЛ КОЛЕВ

 

 

Предговор     

Когато в ръцете ми попадна малката книга "Радювене" от Васил Колев бях силно изненадан. Такива издания не се срещат всеки ден. Впечатли ме богатия материал, който авторът даваше за родното си село: географско разположение, история, политически живот, учебно дело, кооперативно движение, данни за местното читалище и църквата, подробни списъци на учители, на музиканти и още много други ценни сведе­ния за бита, традициите и обичаите. Разбрах, че събраното е резултат от упорито търсене и грижливо прелистване на различни книги, документи и архивни материали, както и от спомените на не малко жители от селото - участници в описани събития и случки.

Написаното ме развълнува. От книгата лъхаше неподправена обич към Радювене, към това китно село, разположено в центъра на Северна България, само на десетина километра от Ловеч. Уверен съм, че не са много хората, които по такъв синовен начин се отплащат към родното си място.

Житейските пътища ме бяха срещали не един път с Васил Колев. Познавах го като учител, после като бизнесмен - разпространител на печатни издания, като буден общественик, като дружелюбен събеседник. Въпреки че отдавна живее и работи в Добрич, Васил Колев живо се интересува от проблемите на родното Радювене и помага с каквото може. Всяка година той дарява жителите му с цветни календари, редовно отделя средства за възстановяване и поддържане на църквата "Света Параскева", бори се за редовно свещеническо място в нея. Негово дело е паметната плоча на загиналите във войните. Той е инициаторът за възвръщането през 1996 г. на старото име на селото, преименувано през 1950 г. в Стояново (на името на убития партизанин Стоян Едрев). Освен че събира сам всичките материали за книгата си, Васил Колев я издава и разпространява изцяло на собствени разноски. Веднъж пред мене сподели: "Оставих в няколко от селските хлебарници толкова екземпляра, колкото са семействата в Радювене. Нека всеки, който отиде за хляб, да получи безплатно по една книжчица и да я пази в дома си. Ако ги бях оставил в читалището - кой щеше да отиде и да чете? А така заедно с хляба и малко духовна храна."

По-късно, в друг разговор с него, стана дума за начина по който се издава музикална литература. Васил Колев отново имаше предвид родното си село и голямото богатство на неговия песенен фолклор. Искаше да го събере на едно място, да го запази и да го предостави на всички, които се интересуват от него. Казах му какъв е пътят и той направо ме помоли да се заема с подбора и редактирането на радювенските песни. Освен като на музикант, вероятно е имал още една причина, за да ми възложи тази работа: коренът на рода ми по бащина линия е от съседното на Радювене село Катунец. С една дума -земляци сме.

Така се роди тази книга.

Системното събиране на народни песни в Ловешко започва през 1928 г. Тогава етнографа Васил Стоин, упълномощен от Министерството на просвещението, записва песни в Абланица. По същото време неговият колега Павел Стефанов върши подобна дейност в Радювене и Катунец, а Иван Камбуров - в Гостиня, Васильово, Къкрина, Българене и Александрова. Събраните материали влизат по-късно в обемистия сборник "Песни от Средна Северна България". Там с. Радювене е представено с 16 песни, записани от Иванка поп Петрова, Димитра Стойкова и Добра Йотова.

През 70-те години специалисти от Института по музикознание при БАН предприемат ново събиране на народни песни. Тогава Тодор Тодоров записва нови 30 образци от Кера Стойкова Гърнашка, Добра Петкова Едрева, Въца Митева Цанова и Пенка Неделчева Кузманска. Тези песни, заедно с материали от цялата област, се съхраняват в Историческия музей на Ловеч.

През лятото на 1998 г. Васил Колев ми донесе касета със записи на Пенка Неделчева Кузманска. Приятно ми беше отново след 25 години да се срещна - макар и задочно - с песните и гласа на тази талантлива изпъл­нителка. Тя пееше някои от вече известните на мен песни ("Янка и братец", "Веска и Христо" и др.), събрани през 1973 г. Останалите бяха с по-нов произход, с тематика и звучене близки до градската песен от началото на века. Измежду тях подбрах 11 песни.

В книгата си Васил Колев описва доста обичаи от Радювене. За един обаче - кумиченето - не споменава нищо. Предполагам, че за читателите ще бъде интересно да знаят как престаналите да лазаруват момичета се кумичат на Лазаровден или на Връбница (Цветница). Кумиченето е гадателна магия за щастие - започва се на реката, където дружките хвърлят едновременно залък от колак или стрък от цвете. Момата, чиито залък или стрък превари другите става кумица. От­веждат я вкъщи и слагат трапеза. Кумицата "говее" (не приказва с никого) чак до Великден. Тогава дружките носят яйца, целуват ръка на нея и на нейните родители, обядват заедно, а после се люлеят и играят хоро на песен. Пример в това отношение е песента "Назад, напред, кумице".

От поместените тук песни 14 са жетварски. Представени са образци, изпълнявани заран или вечер (при отиване или връщане от нивата, преди пладне, по пладне или след пладне - три изключително важни момента от деня на жетварите), а също и една припявка. По-малобройни са коледните песни: на мома, на невеста, на стопанин-дюкянджия. Спорна е "Майка и Добри". В записа на Тодор Тодоров певицата Пенка Кузманска твърди, че тя не е коледарска и се позовава на спомените си, според които старите хора в селото, когато белят мамули казват: "Хайде да коледваме". Вероятно певицата е имала нещо друго предвид, тъй като всички признаци (текст, звукоред и пр.), сочат, че това е една типична коледарска песен. Публикуваме я обаче така, както е в оригинала - на беленка. Сватбарските песни също са малко. По една песен има на Лазаровден, на Великден, на ладуване, на Герман, на трапеза, а най-много - 27 на брой - са на седянка. Песните дават вярна звукова картина на живота в Радювене през последните стотина години. Те могат да бъдат много полезни на изследователи от различни области на познанието.

Като изключим корекциите в правописа от преди 1945 г., в словесната част на песните няма промени. Без промяна е и нотния текст. Избегнати са единствено мелодичните варианти, които са неотменна част от професионалната изследователска работа - особено при публикации в научни издания. При скромната задача на тази книга - да представи на широк кръг читатели част от песните на Радювене и техните носители -вариантите са избегнати съзнателно.
Когато започнах работа по книгата усетих, че в нея има място и за още нещо - за танците на Радювене. Васил Колев това и чакаше. За броени дни донесе видеокасета. Искам обаче да подчертая, че записаните в нея хора са най-популярните, но не и най-характерните за района. Всеки запознат с въпроса добре знае, че хората (играта), както и песните (пеенето), забележи­мо се променят през годините. Разчитането и описани­ето на тези материали е дело на г-жа Асенка Кулева -хореографка от Добрич. Нейни са и встъпителните бележки към целия раздел. Музикалният съпровод е от популярни мелодии на Дико Илиев.Искрено се надявам, че тази книга ще намери добър прием, не само сред жителите на село Радювене.

Ноември 1998 г.

Петър Крумов


ХОРА ОТ РАДЮВЕНЕ

 

Хората, които се играят в с. Радювене днес носят стила и характера на северняшките танци. Танцуват се с лекота и освободеност, която идва от широтата на движенията и многото подскоци и прескоци.

Поместените тук фолклорни хора са най-често смесени - изпълняват се от мъже и жени. По форма те са "водени" в кръг или полукръг - повечето надясно, но има някои, като "Пайдушкото" и "Ганкиното", които се играят и "на две страни". "Ръченицата" се танцува "по саме". При нея има възможност за импровизация, която да покаже индивидуалността на играещите.

Хватът най-често е за длани. Характерно е широкото люлеене на ръцете напред и назад. Темпото е живо и бързо, а това предполага много настроение, лекота и самочувствие.

РЪЧЕНИЦА

Ръченицата, която се играе в с. Радювене е от вида "по саме". Участващите мъже и жени се надиграват по двойки, един срещу друг, като разменят местата си. Ръцете имат голяма свобода на движение - полюляват се ритмично пред тялото и встрани или са вдигнати високо горе и напред (често с кърпа). В други случаи са поставени на кръста. Тактовият размер е 7/16 /'/.).

Описание на движенията

Движение 1 "РЪЧЕНИЧНА"

Изходно положение на краката - шеста позиция. На "раз" - нисък прескок на десния крак на място. Левият крак се отделя от земята.

На "два" - стъпка с левия крак до десния, който се отделя от земята.

На "три" - нисък прескок на десния крак до левия, като се прикляка. Левият крак се отделя от земята.

Движението "Ръченична" може да се започне и с левия крак, а също с придвижване в различни посоки.

ПАЙДУШКО ХОРО

Хорото е смесено, "водено" в отворен кръг. Един от вариантите на пайдушките хора е т. нар. "пайдушка тройка". Хват за длани - ръцете са спуснати долу и ритмично се полюляват напред и назад. Тактов размер 5/16 (J /.).

Описание на движенията:

Движение 1 "ПАЙДУШКА"

Изходно положение на краката - шеста позиция.

На "раз" - прескок на десния крак пред левия, който се отделя от земята.

На "два" - стъпка с левия крак вляво, а десния се отделя от земята.

Движение 2 "ПОДСКОК И СТЪПКА"

Изходно положение на краката - шеста позиция.

На "раз" - подскок на левия крак на място. Десният се отделя в полуотворена свивка напред - надолу.

На "два" - стъпка с десния крак до левия, който се отделя от земята.

Движението се изпълнява, като се започне и с другия крак, а също с придвижване напред - вдясно.

Движение 3 "КРЪСТОСВАНЕ В ДЯСНО"

Изходно положение на краката - шеста позиция. Изпълнява се на два такта.

Първи такт.

На "раз" - прескок на десния крак напред - вдясно, като левия се отделя от земята.

На "два" - стъпка с левия крак, кръстосан зад десния, който се отделя от земята.

Втори такт.

На "раз" - прескок на десния крак вдясно. Левият се отделя от земята.

На "два" - стъпка с левия крак, кръстосан пред десния, който се отделя от земята.

Описание на хорото

Първа фигура - 10 такта.

I - III такт. Изпълняват движение 1 "Пайдушка", с което се придвижват вляво.

IV и V такт. Изпълняват движение 2 "Подскок и стъпка" на място с десен и ляв крак.

VI такт. Изпълняват движение 1 "Пайдушко".

VII - X такт. Изпълняват движение 2 "Подскок и стъпка" с десен и ляв крак, като се придвижват напред -вдясно.

Втора фигура - 10 такта.

I - VIII такт. Изпълняват се движенията, както в първа фигура на VII и VIII такт.

IX и X такт. Изпълняват движение 3 "Кръстосване вдясно".

ЕЛЕНИНО ХОРО

Смесено хоро, "водено" в отворен кръг. Хват за длани, със свити лакти. Тактов размер 13/16 (/VV$S'S'-)-

Описание на движенията:

Движение 1 "Основно"

Изходно положение на краката - шеста позиция, на ръцете - опънати назад - долу.

На "раз" - стъпка с десния крак напред.

На "два" - левият крак се отделя от земята.

На "три" - стъпка с левия крак напред.

На "четири" - десният крак се отделя от земята.

На "пет" - нисък прескок на десния крак напред, левия се отделя от земята.

На "шест" - нисък прескок на левия крак напред, а десния се отделя от земята.

Ритмична реакция на ръцете от раменете.

Движение 2 "Люш вдясно и полуприбежка вляво". Изходно положение на краката - шеста позиция.

На "раз" - стъпка с десния крак вдясно.

На "два" - левият крак се отделя от земята.

На "три" и "четири" - нисък подскок на десния крак и вътрешна полуотворена свивка с левия крак пред десния.

На "пет" - прескок на левия крак вляво, десния се отделя от земята.

На "шест" - стъпка с десния крак до левия, който се отделя от земята.

Ръцете изпълняват:

На "раз" и "два" - люш напред - надолу.

На "три" и "четири" - люш назад - надолу.

На "пет" - люш напред - надолу.

На "шест" - люш назад - надолу.

Движение 3 "Люш вляво и полуприбежка вдясно" Изходно положение на краката - шеста позиция, на ръцете - опънати назад - надолу.

На "раз" - стъпка с левия крак вляво.

На "два" - десният крак се отделя от земята.
На "три" и "четири" - нисък подскок на левия крак, а десния изпълнява вътрешна полуотворена свивка пред левия.

На "пет" - прескок на десния крак вдясно, като левия се отделя от земята.

На "шест" - стъпка с левия крак до десния, който се отделя от земята.

Ръцете изпълняват "люш напред и назад" както при движение 2.

Описание на хорото.

I такт. Изпълняват движение 1 "Основно", като се придвижват напред - вдясно.

II такт. Изпълняват движение 2 "Люш вдясно и по-луприбежка вляво", като се обръщат към центъра на кръга.

III такт. Изпълняват движение 3 "Люш вляво и по-луприбежка вдясно", запазвайки положението си от II такт.

ГАНКИНО ХОРО

Хорото е смесено, "водено" в кръгова форма. Хват за длани. Ръцете са долу. Тактов размер 11/16 (J'/'J'.J'J).

Описание на движенията:

Движение 1 "Основно"

Изходно положение на краката - шеста позиция.

На "раз" - прескок на десния крак напред, левия се отделя от земята.

На "два" - прескок на левия крак напред, десния се отделя от земята.

На "три" - прескок и приклякане на десния крак
напред, левия се отделя от земята.

На "четири" - нисък подскок с десния крак на място, левия изпълнява полуотворена свивка напред - долу.

На "пет" - прескок на левия крак напред, като десния се отделя от земята.

Движение 2 "Прибсжка с прибиране"

Изходно положение на краката - шеста позиция.

На "раз" - прескок на десния крак вдясно, левия се отделя от земята.

На "два" - прескок на левия крак до десния, който се отделя от земята.

На "три" - прескок на десния крак вдясно, а левия се отделя от земята.

На "четири" - стъпка с левия крак до десния.

На "пет" - пауза.

Движението се изпълнява и с другия крак, на ляво.

Описание на хорото.

I такт. Изпълняват движение 1 "основно", като се придвижват напред - вляво.

II такт. Изпълняват движение 2 "Прибежка с прибиране" - на дясно.

III такт. Изпълняват движение 2 "Прибежка с прибиране" - наляво.

На II и III такт изпълняващите са обърнати към центъра.

ДУНАВСКО ХОРО

Смесено, "водено" хора в отворен кръг. Хват за длани със свити лакти. Тактов размер 2/4.

Описание на движенията

Движение 1 "Стъпка и подскок"

Изходно положение на краката - шеста позиция.

На "раз" - стъпка с десния крак напред, левия се отделя от земята.

На "два" - подскок на десния крак напред, левия изпълнява полуотворена свивка напред - надолу.

Движението се изпълнява и с другия крак.

Ръцете отреагирват ритмично от раменете.

Движение 2 "Прибежка вдясно".

Изходно положение на краката - шеста позиция. Ръцете са опънати назад - долу.

На "раз" - прескок на десния крак вдясно, левия се отделя от земята. Ръцете се придвижват напред - долу.

На "два" - прескок на левия крак до десния, който се отделя от земята. Ръцете се придвижват назад - долу.

Движение 3 "Прибежка вляво"

Изходно положение на краката - шеста позиция, ръцете са опънати назад - долу.

На "раз" - прескок на левия крак вляво, десния се отделя от земята. Ръцете се придвижват напред - долу.

На "два" - прескок на десния крак до левия, който се отделя от земята. Ръцете се придвижват назад - долу.

Движение 4 "Стъпка, свивка"

Изходно положение на краката - шеста позиция, ръцете са опънати назад - долу.

На "раз" - стъпка с десния крак вдясно, левия се отделя от земята. Ръцете се придвижват напред - долу.

На "два" - подскок на десния крак. Левият изпълнява вътрешна полуотворена свивка пред десния крак. Ръцете се придвижват назад - долу.

Движението се изпълнява и с другия крак.

Описание на хората.
I и II такт. Изпълняват движение 1 "Стъпка и подскок" с десен и ляв крак, като се придвижват напред -вдясно.

III такт. Изпълняват движение 2 "Прибежка вдясно", обръщат се към центъра на кръга.

IV такт. Изпълняват движение 4 "Стъпка, свивка".

V такт. Изпълняват движение 3 "Прибежка вляво".

VI такт. Изпълняват движение 4 "Стъпка, свивка, с левия крак.

ДАЙЧОВО ХОРО

Хорото е смесено, "водено" в отворен кръг. Хват за длани. Тактов размер 9/16 (J S' * $.).

Описание на движенията.

Движение 1 "Дай ново".

Изходно положение на краката - шеста позиция, ръцете са опънати назад - долу.

На "раз" - подскок на левия крак напред, десния се изнася в полуотворена свивка напред - долу.

На "два" - прескок на десния крак напред, левия се отделя от земята.

На "три" - прескок на левия крак напред, десния се отделя от земята.

На "четири" - прескок на десния крак напред, левия се отделя от земята.

Ръцете изпълняват "люш" - напред и назад. На "раз" със замах се изнасят напред - долу. На "два" и "три" се придвижват назад - долу. На "четири" - пауза.

Движение "Дайчово" се изпълнява и с другия крак.

Движение 2 "Дайчово с кръстосване".

Изходно положение на краката - шеста позиция,
ръцете са опънати назад долу.

На "раз" - подскок на левия крак, десния се изнася в полуотворена свивка напред - долу.

На "два" - стъпка с десния крак вдясно, левият се отделя от земята.

На "три" - прескок на левия крак зад десния, който се отделя от земята.

На "четири" - прескок на десния крак до левия, който се отделя от земята.

Ръцете изпълняват "люш" напред и назад от движение 1 "Дайчово".

Движението "Дайчово с кръстосване" може да се изпълни и с другия крак.

Движение 3 "Подскок и стъпка".

Изходно положение на краката - шеста позиция. Ръцете са изнесени напред, леко свити в лактите.

На "раз" - подскок на левия крак, десния се изнася в полуотворена свивка напред - долу.

На "два" - стъпка с десния крак напред, левия се отделя от земята.

На "три" - подскок на десния крак напред, левия се изнася в полуотворена свивка напред - долу.

На "четири" - стъпка с левия крак напред, десния се отделя от земята.

Движението се изпълнява и с другия крак.

Движение 4 "Пайдушка и вдясно".

Изходно положение на краката - шеста позиция. Ръцете са изнесени напреде, леко свити в лактите.

На "раз" - прескок на десния крак, кръстосан пред левия, който се отделя от земята.

На "два" - стъпка с левия крак зад десния, който се отделя от земята.

На "три" - прескок на десния крак вдясно, левият се отделя от земята.

На "четири" - стъпка с левия крак вляво, десния се отделя от земята.

Описание на хорото.

Първа фигура - 4 такта.

I такт. Изпълняват движение 1 "Дайчово" напред.

II такт. Изпълняват движение 1 "Дайчово" с левия крак в посока напред - вдясно.

III и IV такт. Изпълняват движение 2 "Дайчово с кръстосване" с десен и ляв крак, като се придвижват назад.

Втора фигура - 4 такта.

I такт. Изпълняват движение 3 "Подскок и стъпка" в посока напред.

II такт. Изпълняват движение 3 "Подскок и стъпка" в посока напред - вдясно.

III и IV такт. Изпълняват III и IV такт от първа фигура.

Трета фигура - 4 такта.

I такт. Изпълняват движение 4 "Пайдушка и вдясно".

II такт. Изпълняват движение 3 "Подскок и стъпка" -напред - вдясно.

III и IV такт. Изпълняват III и IV такт от първа фигура.