Сизиф и смъртта

(За един спектакъл на Бургаския театър в началото на 1960-те години)

В началото на шейсетте години на миналия век във вестник “Народна култура” излезе непристойна, груба, арогантна статия срещу спектакъла на Бургаския театър “Сизиф и смъртта” – пиеса на френския писател Робер Мерл, постановка на режисьора Леон Даниел. Името на автора на статията не помня...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>