Имали ли са траките писменост?

Когато Аспарух е преминал Дунава, на днешните български земи са живели поне един милион траки. Това е хипотетично допускане. Десет века по-рано траките отсам Дунава според източници и предположения са между 800 хиляди и 1 милион.

Траките повече от хиляда и кусур години са създавали свои държави, секли са монети, имали са царски дворове, т.е. институции от висш порядък. Водели са външна политика, воювали са, имат аристокрация, сравнима с елинска и римска.

Това, че са имали държави от фундаментална важност. Държавата е легитимният рекетьор. Тя получава данъци и повинности, в ответ на което поема задължението да пази податното население от всеки друг субект, който би  предявил претенции за данък и повинност. Тя поема задължението да пази индивида, неговото семейство и собственост от посегателство. Ако не спази задълженията си, индивидът и съюзените с него персони са в правото си да я отхвърлят и да пожелаят друг рекетьор. Тогава има безредия, революции, възниква сепаратизмът, претърпява инфлация идеята за държава.

Животът в рамките на държава е синхронен с единобожието. Един Бог на небето, един е рекетьорът на Земята. Има яснота на мисленето, организация на психичния живот и подреденост на Света. Редът и очакваното, което позволява оцеляваното, са нормални... Един Бог, един Рекетьор, една рамка, в която те са валидни!..

И двата субекта - Бог и Държава, са анонимни - в смисъл, че индивидът няма пряк контакт с тях, а само с техните персонификации. Това е култура. Съгласие или примирение, че така е възможно и редно... 

А траките от няколко века са живели и в Римската империя. Те са приели християнството. Имат свещеници и йерархия.

Знаят условностите на държавната анонимност. Тя е флексибилна, родова, често силова, разменна и трайно изградена върху комуникативност и доверие, но винаги  Бог е един, един е Рекетьорът - княз или император.

Те са приели единобожието. Превели са на свой език свещените книги. Божидар Димитров, в чийто национализъм не можем да се съмняваме (той отрича значимостта на траките при формирането на държавата!), е достатъчно информиран, за да напише за времето на Борис Първи:

"Специалисти по въпроса в България е имало - свещениците и епископите на хилядите християни в България са били, естествено, грамотни хора и са знаели еднакво добре и гръцки, и славянобългарски език. Точно такива хора в българските земи са превели вече два пъти свещените християнски книги на говорим език. Това са епископ Вулфила, създал готска азбука в IV век и превел свещените книги, и епископ Никита Ремесиански, създал тракийска азбука и превел книгите на тракийски език, за да покръсти успешно тракийското племе беси, живеещо в Западните Родопи. Днес за съжаление няма оцелели нито готски, нито тракийски богослужебни книги, но тогава сигурно все още оцелели в бурите на варварските нашествия екземпляри е имало по църкви и манастири. Кирил и Методий сами намерили в Херсон едно евангелие, написано с „рошки букви". Специалисти смятат, че братята са открили именно евангелие, написано на готски език." ("12 мита в българската история", стр. 98)

Траките са приели и единоцарствието.

Но проблемът е,  че Рекетьорът от всекидневието и Господарят на всичкото трябва да говорят на един език. Бог и Цар трябва да се разбират.

Моето предположение (!!!) е, че Борис Кръстителя е наредил не само славянизиране на цялото население, но и унищожение на всеки неславянски писмен знак. Тогава са унищожени всички писмени тракийски паметници! Унищожават и всички прабългарски писмени документи!

Иначе е необяснимо как при толкова артефакти, достигнали до наши дни от времето на траките,   писмените им паметници се броят на пръсти. Твърдението, че "такива са били траките", е просто глупаво. Как ще изградят държава без писмен документ? Как ще сключват договори между държавните си формирования без преговори и документ? Как ще определят данъците без документ? Как ще се онаследява властта без документ?

Човекът е хармоничен - абсурдно е да се мисли, че може да се поръча ритон като този от панагюрското съкровище, и да няма желание важните събития от всекидневието да бъдат отбелязано върху камък или пергамент.

Без разказ (рефлексия!) върху значимостта няма значимост.

Едоните секат монети, на които пише "Гета (Гетас) цар на едоните", и този цар няма да има желанието да отбележи своето властване върху нещо друго - камък или папирус?!

Според мен липсата на писмени тракийски надписи е свидетелство за територията, върху която са се простирали властта и влиянието на българския княз по време на славянизацията на населението, а не признак, че траките не са имали писменост.

Петко Симеонов