Кадри от Пловдив І

Кадри на Димитър Ненкин, 6 септември 2013 г.