Следа от рогозка

Възхитителна плетка
Възхитителна плетка
отблизо
отблизо

 Жителите на Езерния град са познавали плетката. Използвали са плета в строителството на стени, огради, дрехи. В изготвяне на рогозки. Може би са плели рибарски мрежи.

Тук е останала следа. Неизвестният грънчар е поставил още пластичния керамичен съд да съхне върху рогозка. Рогозката е оставила своята следа. Вижте каква съвършена плетка. Вероятно от папур.

Рогозката е използвана за подова постелка. Нещо върху, което се стъпва. Нещо, с което се покрива обиталището.

Може би върху нея се е спяло? А това е парче от старата рогозка, което грънчарят използва в своята работа?

Рогозката е сякаш плетена от машина. Не. От талант.

Всичко е правил ръчно и на око. Много сръчен. Отлично е познавал и владеел материала. Имал е завидно чувство за симетрия и ритъм.

Възхитителен.

Това е наш прародител отпреди седем хиляди и петстотин години. Преди триста поколения!

Статистически той е прадядо или прабаба на всички, живеещи днес на Балканите. Всеки от нас носи неговия ген.