Карти на България

Тези карти са резултат от родолюбивата дейност на един историк от апарата на ЦК на БКП. За тях той пише:

"Особено досадни грешки правим, когато съставяме исторически карти.

Бихме могли да си послужим с много примери от редица години и при най-различни случаи, но тук не е нужно това. Именно след една такава критика, на която се осмелих в началото на 60-те години, към второто издание на тритомната история на България бе съставен и отпечатан отделен атлас с цветни исторически карти."

Това са карти от споменатия атлас. Виж неговата книга от края на 80-те години.