Архив за Македония от пресата - 2004 г.

Коментари, акценти от медиите и събития, свързани с Македония
за периода декември - август 2004 г.