Писмо на Посланика до главните редактори на вестник "Монитор"

 

На 23 октомври във вестник "Монитор" бе поместено интервю с германския посланик Матиас Хьопфнер. В интервюто посланикът изрази еднозначна критика към проблематичните структури в българския медиен пейзаж, която обаче не се появи в отпечатаната версия. Съществува подозрението, че в случая това съкращение е целенасочено, за да се избегне дискусия по темата.

Директива 2.4 от германския Медиен кодекс, който е приет от Германския медиен съвет в сътрудничество с отделните медийни съюзи, в редакцията си от 3 декември 2008 г. гласи: „Устно интервю е журналистически коректно, ако предава вярно казаното.“ Съкращения, които променят смисъла, не са допустими според моралното самозадължение на германските медии.

Писмото на посланика до главните редактори на "Монитор", господин Тодор Варчев и госпожа Петя Бахарова, може да бъде изтеглено

(Виж pdf файла по-долу.)