Писмо до президента за името на летището.

ДО ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: На основание на Конституцията на Републиката чл. 98, т. 13, предложение за преименуване на „аерогара София“ на „аерогара Желю Желев“ или площада пред „Свети Александър Невски“ на „площад д-р Жельо Желев“.

Уважаеми господин Президент,

Предложението до Вас е от името на Инициативния комитет за отдаване на почит и увековечаване на паметта на д-р Желю Желев. Комитетът е неформална структура, създадена от учредителите на СДС след серия от обсъждания на редовните сбирки на Първия национален координационен съвет на СДС (1989 г.).

Уважаеми господин Президент,

Като имаме предвид нашето предложение и Вашите пълномощия, ние Ви предлагаме среща в удобно за Вас време. На нея ще Ви предложим вариантите, по които сме разисквали в сегашните сбирки на Първия национален координационен съвет на СДС, за другите възможни начини, чрез които може да бъде увековечено и почетено името и делото на д-р Желю Желев. Впрочем, един такъв акт на признание беше наименуването с Указ № 164 на президента Росен Плевнелиев от 31 май 2016 г. на връх Желю Желев в Антарктика.

Ще разчитаме на Вашата морална подкрепа при обръщенията ни към съответните компетентни органи на управление, на които ще предложим:

– На ръководството на Софийския университет – да бъде поставен паметник на Желю Желев в двора на Университета;

– На община Кърджали – поставяне на паметник на д-р Желев в града;

– На съответните общински съвети, именуване на улици „Желю Желев“ в областните градове на страната, в Сунгурларе, Смядово, Момчилград, Джебел, Крумовград и други градове;

– На община Шумен – на сградата на гимназия „Никола Вапцаров“, в която е завършил средно образование д-р Желев да бъде поставена паметна плоча.

Оставаме с увереност в разбирането на нашите предложения.

Инициативен комитет за отдаване почит и увековечаване паметта на д-р Желю Желев:

Петко Симеонов – председател

Петър Стайков – секретар

Димитър Луджев

Предложението се подкрепя от членовете на Първия национален координационен съвет:

БСДП – Михаил ПЕТКОВ; Демократическата партия – Стефан СТОЯНОВ, Ивайло КУТОВ; Зелената партия – Александър КАРАКАЧАНОВ, Любомир ИВАНОВ, Соломон ПАСИ; Клуба за гласност и демокрация – Петко СИМЕОНОВ, Димитър ЛУДЖЕВ, Ивайло ТРИФОНОВ; Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности – Христофор СЪБЕВ; Конфедерацията на труда „Подкрепа“ – Константин ТРЕНЧЕВ; Независимото дружество за защита правата на човека – Методи НЕДЯЛКОВ; Независимото сдружение „Екогласност“ – Красимир КЪНЕВ, Петър СТАЙКОВ; Радикалдемократическата партия – Михаил НЕДЕЛЧЕВ, Александър ЙОРДАНОВ; Федерацията на независимите студентски дружества – Емил КОШЛУКОВ.

София, 8 януари 2018 г.

 

За Инициативния комитет:

 

(Петко Симеонов, Председател)

 

* * *

МОТИВИ

Излишно е да представяме на българската общественост кой е д-р Желю Желев. Вярваме, че той и неговото дело трябва да бъдат почетени. Това е начин да се създават и утвърждават личностните образци, които персонализират българската идентичност. Пример за българския гражданин трябва да бъдат хората, които:

Защитават своите граждански и професионални разбирания независимо от политическата конюнктура и възможните репресии и неудобства. Желю Желев беше такъв!

Свързват своето трудово и творческо дело за утвърждаването на основните ценности на цивилизацията в нашето общество. Желю Желев беше такъв!

Настояват и постигат единството на нацията в името на общодържавните цели, като преодоляват етнически, религиозни, политически различия сред отделните групи от населението. Желю Желев беше такъв!

Посвещават живота си на политическото, стопанското и гражданско развитие на България. Желю Желев беше такъв!

Поемат отговорностите да служат всеотдайно на България. Работят за нейния международен авторитет. Ангажират страната в мирни инициативи. Търсят и намират пътища за разбирателство на Балканите. Желю Желев беше такъв!

Не се облагодетелстват от служебното си положение. Не злоупотребяват с власт. Желю Желев беше такъв!

Изпълняват стриктно конституцията и законите на страната. Процедурите на демокрацията са тяхна ценност. Желю Желев беше такъв!

Не се отказват от работата си в полза на България до края на дните си. Желю Желев беше такъв!

С целия си живот доказват, че нито жертви, признания, длъжности могат да ги отделят от връзката им с редовите хора на България. Желю Желев беше такъв!

Доктор Желев в трудно време публично се противопостави на основна теза в трудовете на Ленин. Изселен от София, той написа своя труд „Фашизмът“, който имаше огромно значение за разбирането на обществените процеси в България. Негова беше инициативата и подборът на учредителите за създаването на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България, създаден на 3 ноември 1988 година. Той беше централната фигура в създаването на СДС на 7 декември 1989 година и стана неговият пръв председател. Д-р Желев беше първият демократично избран президент на Република България след рухването на тоталитарния комунизъм. Той учреди и ръководеше Балканския политически клуб, след като се оттегли от президентската длъжност. Желю Желев напусна този свят като авторитетен, уважаван и скромен човек.

Казаното дотук не означава, че той не е имал недостатъци и не е допускал грешки. Но те не са предмет на настоящото предложение.

Независимо от всичко, той беше един добър човек.