Път: : Кой кой е : К

Принц Кирил

 

КИРИЛ Преславски (1895-1945). Български княз, втори син на Фердинанд и Мария Луиза, брат на Борис III. През Първата световна война офицер на Вардарския фронт. От 1935 генерал, до смъртта на цар Борис III не се занимава с обществена и политическа дейност.

Според народната мълва бонвиван и женкар. Къщата му е била зад Съдебната палата, където е колелото на трамврай номер пет.

От септември 1943 регент заедно с Б. Филов и ген. Н. Михов. Осъден от Народния съд като един от виновниците за обвързването на България с хитлеристка Германия и за преследването и избиването на антифашисти в страната. Разстрелян на 1 февруари 1945.

 

------------------------------------------------------------------------------------------
 Библ. Николова В., Кузманов М., Кратък исторически справочник, т. III, София 1983.