Път: : Кой кой е : И

Васил Ихчиев

Янко Гочевъ 

92 години от смъртта на Васил Ихчиев - български революционер, деец на ВМРО - 25 юли 1925г.

Васил Диамандиев Ихчиев е роден на 8.09.1895 г. в София, в семейството на родения във Велес, Македония Диаманди Ихчиев (1854-1913) - български учен османист, библиограф, архивист, палеограф, специалист по османско изворознание, дипломатика и палеография

Брат е на Никола Ихчиев (1890-1916) - български учен езиковед и офицер, доброволец в Македоно-одринското опълчение през Балканската война (1912-1913) , сражавал се в Българската армия в четата на войводата Тодор Александров, а по-късно във 2-ра рота на 13-та Кукушка дружина на Опълчението, убит през 1916 г. като поручик от българската армия в Първата световна война.

Васил Ихчиев получава висше образование. Влиза във ВМРО, възстановена след Първата световна война. През юли 1924 г. е делегат на Струмишкия окръжен конгрес, а през декември 1924 г. участва като делегат на Солунския окръжен конгрес, където е избран за редовен член на окръжното ръководство. Делегат е на Шестия конгрес на ВМРО през февруари 1925 г. През юли 1925 г. минава с чета във Вардарска Македония заедно с Александър Протогеров,

Стоян Вардарски, Атанас Калчев и Константин Попатанасов. Загива като секретар на четата на тиквешкия войвода Михаил Шкартов на път за Тиквеш при случайна засада в Малешевско.