Черен кълвач

Текст и снимка - Vallentine's Photography

"Снимката (за съжаление) има нулева фотографска стойност, но за сметка на това биологичната и орнитоложката й стойност са високи.

Пускам я само и единствено с образователна цел, тъй като смятам, че си заслужава хората да знаем за красотата, която губим(разбирай прогонваме/изтребваме) от земите си!

Това е черен кълвач!Птица рядка и силно застрашена в нашите земи.
Това е най-едрият кълвач обитаващ нашите гори, като размерът му достига до 50см-55см.

Тъй като нямах под ръка "теле" се наложи да импровизирам и се дебнахме с красавеца, може би, около 20 минути.Естествено инстинктът и съобразителността го караха винаги да каца така, че да ме държи под око:)

"Черният кълвач е най-големият кълвач, който се среща по българските земи. Гръбната страна на тялото на мъжкия е черна с метален блясък, а коремната - кафеникава. Челото, темето и тилът му са червени. Клюнът е бледорозов, по-тъмен към върха. Челото и темето на женската птица са черни, а само тилът й е червен. Оперението на младите екземпляри е по-светло, с кафеникав оттенък. Черният кълвач обитава стари иглолистни, смесени и широколистни гори. През зимата може да бъде наблюдаван и в обширните гори на равнините." - http://www.ecotourismbelitsa.eu/cheren_kalvach - от Национален Парк Централен Балкан."