Антон Тодоров за Янко Янков-2

 •  
  Янко Николов Янков
  Фонд I-A
  А.е. 25012
  Агент „Кирилов“


  л. 1
  Справка за бърза двустранна връзка
  в работно време
  I ОР – СС
  тел. 871548 Кирилов търси Янков

  II СС – ОР
  тел. 875765 Кирилов търси Младенов


  В извънработно време
  I ОР – СС

  II СС – ОР
  тел. 822049 Кирилов търси Младенов


  л. 2
  Списък
  работниците, при които е бил на връзка СС „Кирилов“, 49846

  1. ст. л-т Младен Апостолов
  Младенов – инспектор, поделение 72400 от 23.03.78 г. до 14.04.80 г.  л. 7-13
  Строго секретно!
  МВР
  ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ – ДС
  Рег. № 11262
  дек. 1977 /датата не се чете, бел.моя/


  СПРАВКА
  за Янко Николов Янков

  Янко Николов Яkков е роден на 13.VIII.1944 г. в с. Клисурица, окръг Михайловградски, българин, български гражданин, безпартиен, семеен, с едно дете, н.с. в Института по право – БАН.
  ….
  Съпругата на Янко Янков – Емилия е родена на 5.VII.1944 г. в Михайловград, е безпартийна, служителка в Института по охрана на труда…


  л. 8
  …Избиран е последователно за зам.секретар и секретар на ДК на ДКМС в БНА …През 1966 г. е избиран за секретар на комсомолската дружество в СТЗ „Електроакустика“ – Михайловград … През 1967 г. е представен за кандидат – студент от ОК на БКП, окръжната прокуратура и ОНС с предимство – специалност право.
  В университета дейно участва в работата на доброволния отряд като негов командир и за дейността му е дадена добра оценка. Участвал е в научния кръжок по буржоазно право и под ръководството на члена на ЦК на БКП проф. д-р Ярослав Радев написва и публикува „Народните съвети и конституцията“ – статия кн. VI, сп. „Народни съвети“ 1972 г.


  л. 9
  След успешно полагане на конкурсен изпит през март 1974 г. от април същата година е назначен за научен сътрудник в ИНститута по право на БАН.
  Обект в полезрението на нашите органи ЯНков става от м.XI.1972 г., когато агент „Страхил“ /на ръководство в отдел II при управлението/ съобщава, че притежавал пистолет ТТ и две пачки патрони. В същото сведение е посочено, че „щял да употреби оръжието в удобни случаи срещу наши лица“ като работник от Кремиковци, който пребил брат му и други такива, с които имал лични неприязнени отношения. Закани Янков отправял за убийство и за „някои лица от съда и прокуратурата, които били корумпирани“ без да споменавл имена.
  На тази среща Янков споделил пред агента, „че цялата система му била омръзнала, че на моменти едва се сдържал да не застреля наши хора, при това щял да започне „отгоре надолу“.
  През II.1973 г. Янков споделил пред агент „Страхил“, „че се била оформила група от 6 души, по-билзки и по-далечни братовчеди, които имали оръжие и били готови на всичко…“
  На 30.III.76 г. същият агент съобщава в сведението си, че обектът „отново се връщал към идеите си за обединяване на група от млади и перспективни хора, които да напредват в партийния и държавния апарат и като стигнат отгоре, да променят нещата“.
  От проведените агентурно-оперативни мероприятия не са получени данни, които да потвърждават, че обектът притежава оръжие, или пък проявява намерения да изгражда нелегална организация. Данните от проведените през време на проверката технически мероприятия за контрол на разговорите между аген-  л. 10
  тите и обекта очертаха агента като нечестен в отношенията си с нашите органи, като изопачава изказванията на обекта. В някои случаи агентът тенденциозно провокира обекта и в сведението си му преписва собствените си нелоялни изказвания и позиции.

  В сравнителния анализ между сведенията на агента и данните от М-Родопи за същите срещи и разговори е видно, че агентът не се придържа към дадения му от нас инструктаж.
  Така например:
  В сведението от 12.VIII.76 г. е посочено, че обектът проявил интерес към показания от агента патрон от пистолет, което не се потвърждава от данните оп М-Родопи за същата среща.
  - в сведението е посочено, че обектът възнамерявал да предаде на кореспондента на „Таймс“ специално изготвена папка с описание на преследванията, на които бил подложен от ДС, което не се потвърждава от данните по М-Родопи за същата среща.
  - в сведението е пособено, че обектът е обсъдил с агента лицата, които са подходящи за включване в нелегална организация, което не се потвърждава от даните по М-Родопи за същата среща. По мероприятието се констатира, че двамата само обсъждат перспективите на развитие и качествата на свои колеги, без да става дума за нелегална организация.
  - в сведението е отразено, че обектът злъчно говори по адрес на отговорни партийни ръководители, което липсва по данните от М-Родопи.
  - в сведението е отразено, че обектът бил сигнализиран, че по него се работи от органите на ДС, което му било казано от офицер от поделение на МНО в Михайловград. От данните по М-Родопи се разбира, че при посещение в родния си

  л. 11
  край обекта е видял пред дома си колата на окръжното управление на МВР и се усъмнил, че може да се интересуват от него.
  В сведението от 3.III.77 г. агентът посочва, че обектът направил пълен коментар за съдържанието на „Харта – 77“, като сравнил и в какво се изразявала разликата между „Харта – 77“ и интервюто на Ралин – Димовски от ьнуари 77 г. Данните от М-Родопи показват, че на въпросната среща агентът не се придържа към дадения му от нас инструктаж и такъв разговор относно „Харта – 77“ въобще липсва.

  - в същото сведение е посочено, че обектът предупредил агента „да внимава“, защото заради „Харта – 77“ вече „били викани от органите на ДС около 30 български интелектуалци“, което от сравнителния анализ с данните на М-Родопи се оказва, че го говори самият агент.
  - в сведението се посочва от агента, че обектът считал, че сега при сегашната обстановка, когато „хартата“ вместо да активизира духовете, активизирала ДС, не можело да се предприеме никаква практическа дейност за обединяване на недоволните. От данните по М-Родопи е видно, че такъв разговор въобще не се води.

  От М-Родопи е установено, че обектът споделя в разговор с агента за маниера си на работа със студентите, но разказаното от него нее проверявано.
  Така например през август 1976 г. е говорил, че „той самият си е поставил за цел да пуска много повече вицове пред студентите“ по време на семинарните занятия с тях. По-силно впечатление на студентите направил вица „за двата вида демокрация на съвремения етап: при едната демокрация моеш да говориш каквото си искаш, но си длъжен да правиш каквото ти кажат – това е буржоазната  л. 12
  демокрация, а при другата демокрация можеш да правиш каквото си искаш, но си длъжен да говориш каквото ти кажат“.
  По същия начин, използувайки афоризми на древните гърци-философи ЯНков илюстрирал и взаимоотношенията между БКП и БЗНС. Веднъж той подхвърлил един афоризъм ан Сократ, който бил казал на учениците си, „че му е трудно да разбере как един пастор, който лошо гледа говедата не може да си признае, че е лош пастир. Ощ епо-трудно бу била да разбере „това нещо при държавниците…“
  С тенденционно двусмислие Янков е тълкувал пред състудентите си и израза „аз ще се грижа изцяло за вашите интереси, които те щели да срещнат и в политиката и навсякъде“.
  Обяснявал им, че този израз „не значи, че той е длъжен да изучи най-подробно техните интереси и да ги защитава, а те следвало да възприемат неговите интереси и грижейки се за собствените си интереси щял да защитава и техните“. Това тълкувание илюстрирал с взаимоотношенията между БЗНС, „който е приел интересите на партията, а партията, грижейки се за собствените си интереси се грижела и за интересите на БЗНС“.
  От достоверни данни е видно, че ЯНков оценявал „за много парливи тези разсъждения, но не го било страх, защото по този начин печелел симпатиите на студентите“.
  За цялостната и пълна характеристика на обекта важно оперативно значение имат и оценките дадени за него от аг. „Петков“ /на ръководство при началника на отдела – полк. Н. Петров/ и научния му раководител проф. Ярослав Радев, член ан Държавния съвет на НРБ и директор на Единния център за наука и подготовка на кадри по право при БАН.


  л. 13

  Проф. Ярослав Радев, под чието дългогодишно наблюдение като студент и аспирант се развива обекта също дава положителна характеристика за трудовата и обществено-политическата му дейност. С негово знание се подготвя и приемането на Янков за член на БКП.


  ИЗГОТВИЛ:
  НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ I
  Майор _ _ _ _ _ _ _

  л. 14-16
  Строго секретно!
  МВР
  ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС
  Рег. № 11981
  23 дек. 1977 г. УТВЪРЖДАВАМ
  ЗАМ.НАЧАЛНИК VI УПРАВЛЕНИЕ ДС
  Полковник: Иван Иванов
  София, 28.XII.1977 година  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  ОТНОСНО: Прекратяване на ДОР „Смешник“
  с провеждане на профилактична беседа
  и евентуална вербовка на обекта
  …………….

  л. 16
  …..
  Със знанието на проф. Радев се подготвя и приемането на обекта за член на БКП.


  л. 17
  Строго секретно!
  МВР
  ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС УТВЪРЖДАВАМ:
  Рег. № 855 ЗАМ.НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ VI ДС
  30.1.1978 год. ПОЛКОВНИК: ___________
  София София, 10.III.1978 г.


  РАПОРТ
  ОТНОСНО: Извършена вербовка на ЯНКО НИКОЛОВ
  ЯНКОВ за агент на органите на ДС.


  Др. Началник,
  Съгласно утвърденото предложение на 3.I.1978 г. от полковвник Н. Петров, в присъствието на ст. лейт. Младенов бе извършена вербовка за агент на органите на ДС на ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ, роден на …..
  Вербовката протече съгласно плана.
  ЯНКОВ сподели, че има хоби да събира анекдоти и вицове, които е чел пред близки. В отделни случаи е използвал някои от тях по време на занятия пред студенти от юридическия факултет. Подчерта, че учебния процес във факултета не е достатъчно идеологизиран, за което лично той като преподавател има определена вина. Характеризирал


  л. 18
  обстановката сред младите научни работници от Центъра за правни науки, като изтъкнал, че политиката и проблемите на марксизма-ленинизма не го интересуват. Според него нито в института, нито във факултета не е разглеждана новата съветска конституция. ЯНКОВ се затрудни да даде обеснения защо именно така стоят тези проблеми. В тази връзка бе помолен за съдействие за по-задълбочено изучаване на същите, а така също и на някои отрицателни явления и прояви, с цел тяхното пресичане. ЯНКОВ отговори утвърдително.
  След обстоен анализ на проблемите на идеологическия фронт в областта на науката и културата, бе поставен въпроса за отношението му към евентуална бъдеща съвместна с органите на ДС работа по опазване сигурността на НРБ. .ЯНКОВ благодари за оказаното му доверие и изрази готовност за сътрудници на органите ан ДС. С желание прие да напише декларация за сътрудничество.
  Пред ЯНКОВ беше изяснена необходимостта от въвеждане на строга секретност, систематичност, бдителност и неразгласяване връзката му с органите ан ДС. Уточнено бе мястото за бъдещи срещи и начините за бърза зашифрована връзка в работното и извънработното време. ЯНКОВ избра псевдоним „Кирилов“.
  На базата на конкретни примери бе проведен първичен инструктаж, като специално внимание бе обърнато на изискванията за обективност, принципност и достоверност, върху които е изградена работата на органите на ДС, както и върху методите и средствата използувани от противника за провеждане на подривна дейност срещу НРБ. Във връзка с това бе определена линия на поведение, насочена към създаване на предпоставки за спечелване доверието на интерсуващите ни лица и придобиване необходимата за органите на ДС информация.
  Изуснени бяха връзките му с научните работници в института и факултета. Беше му възложена задачата да изготви списък на лицата от неговото обкръжение и посочи степента на близост с тях.
  Следващата среща бе насрочена за 10.I.1978 г.
  Предвид гореизложеното,
  ПРЕДЛАГАМ:
  Да се утвърди вербовката на ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ за агент на органите на ДС, проведена на идйено-политическа основа, по линия на БАН. Същият да бъде регистриран в отдел III ДС под псевдоним „Кирилов“. Агента да бъде на ръководство в отделение III на отдел I, при ОР Младенов.

  СЪГЛАСЕН: ПРЕДЛАГА:
  Н-К ОТДЕЛ I, У-НИЕ VI ДС -ст. лейтенант Младенов
  -полковник Петров


  л. 21
  Заявление
  на Янко Николов Янков
  научен сътрудник по теория на социалното
  управление в Института за правни науки пре
  БАН

  С настоящето заявление декларирам, че ще съдействам на органите на Държавна сигурност в изпълнението на специфичните за тях задачи, които ще ми бъдат възложени. Декларирам, че винаги обективно и безпристрастно ще съобщавам фактите, лицата, времето и обстоятелствата. Декларирам, че ще пазя пълна конспирация и сведенията ще давам в писмен вид под псевдоним „Кирилов“.

  3 Ян. 1978 год. Подпис: (п)
  гр. София


  л. 2
  Списък на лицата, с които контактувам

  1. Петър Георгиев Петров, ГК на ДКМС, гр. Михайловград, сл.т. 35-31, дом. тел. 53-14, приятели сме
  2. Никола Кирилов Илков, ОНС гр. Михайловград, съученици от гимназията, приятели, сл. т. 75-02, д.т. 50-71
  3. Борис Радков, юристконсулт ОНС, гр. Михайловград, сл. т. 67-44
  4. Георги Димитров, ОНС, гр. Мих. град
  5. ….

  л. 23а

  11. ….
  16. Евгени Петров Танчев, д.т. 66-88-65, асистент по буржоазно конституционно право, приятели сме
  17. Георги Матеев Карасимеонов, сп. Ново време
  20. Георги Петканов, асистент по финансово право

  10 Ян. 1978 г.


  л. 25
  Строго секретно!
  МВР УТВЪРЖДАВАМ:
  ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Н-К ОТДЕЛ I, У-НИЕ VI ДС
  Рег. № 9827 Полковник: __________
  3 окт. 1978 год София, 9.X.1978 год.


  ПЛАН
  ОТНОСНО: Възпитанието, обучението и използуването на аг. .“Кирилов“
  за периода 1978 – 1980 година

  Аг. „Кирилов“ е 34 г., българин, български гражданин, безпартиен, женен, неосъждан, н.с. в Института за правни науки при БАН.
  За агент на органите на ДС е вербован през 1978 г. на идейно-политическа основа за оперативно наблюдение на вражеския контингент на капиталистическите страни. Като такъв от него са получени данни за някои негативни прояви на научни работници от института. Въз основа на негова информация във ВГУ е завеведен сигнал на научен работник от БАН. Давал е сведения за недостатъци и слабости в работата на някои държавни органи в Михайловградски окръг. Агента не е проверяван. Не са постъпили данни за разшифроване или нечестна работа.
  Аг. „Кирилов“ притежава добри обективни и субективни


  л. 26
  възможности за сътрудничество с органите на ДС€ Изявява се като дисциплиниран и изпълнителен агент. Спазва изискванията за секретност, обективност и изчерпателност при придобиване и предаване на информацията.
  Инициативен е при изпълнение на възложените му задачи. Притежава висока общо и политическа култура. Наред с това, поради липса на опит понякога допуска слабости от психологически характер при установяване на контакт и водене на разговорс представляващи оперативен интерес лица.
  С оглед по-ефективното използване на агента през периода 1978-1980 г. с него ще се работи в следните основни насоки:
  I. Възпитание, обучение и проверка на агента
  1. Ще продължи процеса на затвърждаване положителните му качества и навици. За целта в беседи ще се изтъква голямото значение на своевременната и точна информация за прояви, насочени срещу сигурността на страната и в тази връзка ще се подчертава необходимостта от личното му участие в тази отговорна дейност.
  2. Сериозно внимание ще бъде обърнато върху обучението му относно средствата и начините за придобиване на оперативна информация и начините за подход към интересуващите органите на ДС лица. Периодически ще бъде запознаван с нови моменти в оперативната обстановка.
  3. Ще се водят беседи относно ролята и значението на партийния подход в нашата работа, за необходимостта от ясна, касова оценка на факти и събития, касаещи сигурността на страната.
  4. Агента редовно ще бъде запознаван със средствата и методите, използвани от противника за придобиване на

  л. 27
  разузнавателна информация и провеждане на подривна дейност срущу НРБ.
  5. С цел проверка на агента ще бъдат взети мерки някои от срещите с лица, представляващи оперативен интерес да бъдат проведени в условията на М-„Родопи“. За оперативно наблюдение на някои от тях паралелно ще бъдат насочени агентите „Самуилов“ и „Петков“. На агента периодично ще се провежда М-„Вихрен“.
  II. Задачи, които агента ще решава
  С оглед по-нататъшното оперативно ползване на агента, като основна перспективна задача през следващия период да се счита спечелването на доверието на интересуващите органите на ДС лица в следните основни насоки:
  - Институтпо правни науки при БАН
  - Юридически факултет – СУ „Кл. Охридски“
  - Михайловградски окръг ?
  За разкриване и предотвратяване подривните действия на притвника по горепосочените направления, на агента да бъдат възложени следните задачи:
  1. На базата на общи професионални интереси да зъдълбочава отношенията си с проф. Милчо Костов, с оглед изясняване на неговите становища към актуални международни и вътрешно-политически събития, българо-югославските отношения и характера на връзките на граждани на СФРЮ и Франция.
  2. На агента ще му бъде разработена линия на поведение, насочена към сближаванес Илко Ешкенази, с цел изясняване неговите идейно-политически позиции, близко обкръжение, творческите му планове и евентуални намерения за посещения на капиталистически страни, както и характера на връзките му с френски граждани.


  л. 28

  3. Да контролира поведението на Костадин Еланджиев, като се стреми да изяснява неговите идейно-политически позиции, характера на разпространяваните от него слухове и клюки, след кои научни работници ги разпространява и ка се възприемат те от тях.
  4. Да изготви аналитична справка за състоянието на работата, проблемите и кадровия състав на Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет.
  5. Периодично да контактува с Георги Петканов, Огнян Стамаболиев, Дончо Хрусанов, Румен Чолов, Тодор Енчев и други асистенти от Юридическия факултет с оглед установяване техните идейно-политически позиции и евентуални методи ва обучение на студентите, намиращи се в разрез с партийните изисквания по този въпрос.
  6. Да продължи връзките си с Петър петров, Никола Илков, Борис Радков и Дено Костов от Михайловград с оглед изясняване евентуалното съществуване на негативни тенденции и процеси в средите на интелигенцията, техните недостатъци и слабости в дейността на някои държавни органи.
  7. Да ни сигнализира и дава квалифицирана консултация относно подготвени за печат или публикувани материали, неиздържани в идейно-политическо отношение .


  СЪГЛАСЕН: ПРЕДЛАГА:
  НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ III Ст.лейтенант ____
  Капитан _____

  л. 30
  СТРОГО СЕКРЕТНО!
  МВР
  ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС
  Рег. № 4068
  9 април 1979 год.
  София ДО
  Н-К ОТДЕЛ 01, 06 ДС
  ТУК

  РАПОРТ
  от ст.л-т Младен Младенов – инспектор
  в отделение 03

  ОТНОСНО: Проведена среща с аг. „Кирилов“

  ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК
  На 29.03.1979 г. проведох среща с аг. „Кирилов“. Същия сподели, че понастоящем има сериозни проблеми и е пред развод със своята съпруга. Поради това помоли да бъде повторно отложено за определено време изпълнението на възложената му задача. Спря се по-подробно на някои негативни прояви в поведението на съпругата си и сподели как е реагирал в тези случаи. Беше посъветван да не бърза да решава такъв важен и сериозен въпрос, тъй като състоянието на афектираност, в което се намира, не ще му позволи да извърши трузва и обективна преценка на случилото се. В тази връзка бе постигнато съгласие да се възползува от годишния си отпуск, който да прекара извън София.


  л. 31
  Предвид гореизложеното, предлагам:
  - тъй като понастоящем агента не е в състояние да изпълнява задачи на органите на ДС, тяхното изпълнение да бъде временно отложено;
  - да се прецени целесъобразността да бъде проведен за негово успокояване разговор с проф. Я. Радев;
  - при необходимост да му бъде оказано съдействие за осигуряване с карта за почивка.

  На контролна среща ще дойде за беседа др. Н. Петров /написано ръкописно, със син химикал, бел. моя/  л. 32
  Строго секретно!
  ДО
  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ I, УПРАВЛЕНИЕ VI
  ТУК

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
  От к-н Младен Младенов, инспек-
  тор в отделение 03.
  ОТНОСНО: Проведена среща с аг.
  „Кирилов“

  Др. Началник,
  На 12.12.1979 г. проведох среща с аг. „Кирилов“. Същия посочи, че е изцяло заангажиран с бракоразводното си дело, по коеот първата инстанция постановила развод по негова вина и просъдила семейното жилище на бившата съпруга. Това според него била ясна несправедливост и потвърждение на факта, че у нас няма правосъдие. Добавил, че преди извастно време били му върнати документите, касаещи неговото приемане за член на БКП. Било му съобщено, че в случая причината трябва да се търси в органите на ДС. Агентът не пожела да посочи кой е автора на това изказване. Сподели, че служебното ръководство на института не взело мерки за продължаване на временното му софийско жителство, поради което той е готов да замине за провинцията.
  По време на срещата проличаха психическата му неустойчивост, мнителност и озлобеност на агента спрямо бившата му съпруга. Предполагам, че в това състояние, въпреки опитите ми да го успокоя, той е способен да извърши необмислени постъпки.
  Предвид гореизложеното, предлагам:
  - С агента да бъде проведена среща от др. Н. Петров;
  - Да бъде установен автора на изказването и взети мерки за неговото профилактиране;
  - Да бъде оказано съдействие на агента за продължаване на временното му жителство и намиране на подходяща квартира;


  К-н : Младенов

  л. 33
  СПРАВКА

  ОТНОСНО: жалбата на Янко Николов Янков, научен сътрудник по теория на социалното управление в Института по науките за държавата и правото при БАН

  През м.март 1979 г. ЯНко Николов Янков, сигнализирал Ленинско районно управление на МВР – София, че в апартамента, който му бил даден под наем от Софийския общински народен съвет чрез БАН в жк. „Младост III“, бил докаран мокет без негово знание. Тъй като в другите апартаменти на блока имало линолеум, той счел, че мокетът е получен по престъпен начин от съпругата му със съдействието на доцент Никола Каменов, с когото тя имала връзки.
  Органите на МВР извършили проверка, като взели и писмени обяснения от съответните длъжностни лица и установили, че твърденията на Янко Н. Янков не отговаряли на истината. При проверката било установено, че по проекто-сметна документация в спалните на апартаментите на въпросния жилищен блок трябвало да има паркет, но по липса на такъв бил поставен линолеум.
  По молба на съпругата на Янков – Емилия Янкова, началник отдел в Главна дирекция за изграждане на София инж. Боно Бонов наредил на инж. Ирина П. Димитрова – инвеститор на обекта да бъде заменен линолеума с мокет. Тъй като апартаментът е държавен, мокетът не е бил заплащан от наемателите.
  За резултата от проверката Янко Янков бил уведомен от майор Дерменджиев. В разговор по телефона Янков помолил майор Демерджиев да непредприемат по-нататък никакви действия, тъй като разчитал, че ще уреди отношенията със съпругата си.


  л. 34
  По липса на престъпление преписката основателно е била прекратена.
  2. ОРганите на МВР били сигнализирани от Янко Янков, че съпругата му носи златен пръстен, който вероятно е предмет на валутна сделка.

  От извършената проверка обаче не се е установило пръстенът да е придобит по престъпен начин.
  Разпитаната Емилия Янкова е заявила, че пръстенът е купила от държавен магазин, но на съпруга си не казала, тъй като били в лоши отношения, а освен това той имал негативно отношение към покупки от подобен род.
  Сигналът на ЯНко ЯНков за валутно престъпление не се потвърдил. По липса на данни за престъпление основателно е отказано да се образува предварително производство срещу Емилия ЯНкова.
  Прави впечатление, че докладната записка на Янко Николов Янков е написана твърде емоционално с употреба на силни изрази и големи обобщения, а резултатите от проверката разкриват, че случаят е елементарен.

  ЗАМ.ГЛАВЕН ПРОКУРОР:
  /Гр. Григоров/
  12.III.1980 г.
  гр. София
  л. 38
  СТРОГО СЕКРЕТНО!

  МВР
  ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС
  Рег. № 4110
  4.IV.1980 год.

  УТВЪРЖДАВАМ:
  ЗАМ.Н-К ОТДЕЛ 01, У-НИЕ 06 ДС
  Полковник (п)
  София, 14.04.1980 г.

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  ОТНОСНО: Изключване на аг. „Кирилов“ от
  агентурния апарат


  ….


  л. 39
  …Предвид гореизложеното, предлагам аг. „Кирилов“ да бъде изключен от агентурния апарат, поради загубване на трудоспособност, вследствие заболяване. По целесъобразност с него да се провеждат срещи за укрепване, до неговото устройване на подходяща работа. Поради това, предлагам декларация за преустановяване на сътрудничество да не му се взема.

  ПРЕДЛАГА:
  Капитан
  /Н.Младенов/

  СЪГЛАСЕН:
  Н-К ОТДЕЛЕНИЕ 03
  Капитан

  /Н. Нешев/
  Янко Николов Янков
Фонд I-A
А.е. 25012
Агент „Кирилов“


л. 1
Справка за бърза двустранна връзка
в работно време
I ОР – СС
тел. 871548 Кирилов търси Янков

II СС – ОР
тел. 875765 Кирилов търси Младенов


В извънработно време
I ОР – СС

II СС – ОР
тел. 822049 Кирилов търси Младенов


л. 2
Списък
 работниците, при които е бил на връзка СС „Кирилов“, 49846

1.	ст. л-т Младен Апостолов 
Младенов – инспектор, поделение 72400  от 23.03.78 г. до 14.04.80 г.л. 7-13
								Строго секретно!
МВР
ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ – ДС
Рег. № 11262
дек. 1977 /датата не се чете, бел.моя/


						СПРАВКА
					за Янко Николов Янков

	Янко Николов Яkков е роден на 13.VIII.1944 г. в с. Клисурица, окръг Михайловградски, българин, български гражданин, безпартиен, семеен, с едно дете, н.с. в Института по право – БАН.
….
	Съпругата на Янко Янков – Емилия е родена на 5.VII.1944 г. в Михайловград, е безпартийна, служителка в Института по охрана на труда…


л. 8
…Избиран е последователно за зам.секретар и секретар на ДК на ДКМС в БНА …През 1966 г. е избиран за секретар на комсомолската дружество в СТЗ „Електроакустика“ – Михайловград … През 1967 г. е представен за кандидат – студент от ОК на БКП, окръжната прокуратура и ОНС с предимство – специалност право. 
	В университета дейно участва в работата на доброволния отряд като негов командир и за дейността му е дадена добра оценка. Участвал е в научния кръжок по буржоазно право и под ръководството на члена на ЦК на БКП проф. д-р Ярослав Радев написва и публикува „Народните съвети и конституцията“ – статия кн. VI, сп. „Народни съвети“ 1972 г.


л. 9
След успешно полагане на конкурсен изпит през март 1974 г. от април същата година е назначен за научен сътрудник в ИНститута по право на БАН.
	Обект в полезрението на нашите органи ЯНков става от м.XI.1972 г., когато агент „Страхил“ /на ръководство в отдел II при управлението/ съобщава, че притежавал пистолет ТТ и две пачки патрони. В същото сведение е посочено, че „щял да употреби оръжието в удобни случаи срещу наши лица“ като работник от Кремиковци, който пребил брат му и други такива, с които имал лични неприязнени отношения. Закани Янков отправял за убийство и за „някои лица от съда и прокуратурата, които били корумпирани“ без да споменавл имена. 
	На тази среща Янков споделил пред агента, „че цялата система му била омръзнала, че на моменти едва се сдържал да не застреля наши хора, при това щял да започне „отгоре надолу“.
	През II.1973 г. Янков споделил пред агент „Страхил“, „че се била оформила група от 6 души, по-билзки и по-далечни братовчеди, които имали оръжие и били готови на всичко…“
	На 30.III.76 г. същият агент съобщава в сведението си, че обектът „отново се връщал към идеите си за обединяване на група от млади и перспективни хора, които да напредват в партийния и държавния апарат и като стигнат отгоре, да променят нещата“. 
	От проведените агентурно-оперативни мероприятия не са получени данни, които да потвърждават, че обектът притежава оръжие, или пък проявява намерения да изгражда нелегална организация. Данните от проведените през време на проверката технически мероприятия за контрол на разговорите между аген-л. 10
тите и обекта очертаха агента като нечестен в отношенията си с нашите органи, като изопачава изказванията на обекта. В някои случаи агентът тенденциозно провокира обекта и в сведението си му преписва собствените си нелоялни изказвания и позиции. 

	В сравнителния анализ между сведенията на агента и данните от М-Родопи за същите срещи и разговори е видно, че агентът не се придържа към дадения му от нас инструктаж.
	Така например:
	В сведението от 12.VIII.76 г. е посочено, че обектът проявил интерес към показания от агента патрон от пистолет, което не се потвърждава от данните оп М-Родопи за същата среща.
-	в сведението е посочено, че обектът възнамерявал да предаде на кореспондента на „Таймс“ специално изготвена папка с описание на преследванията, на които бил подложен от ДС, което не се потвърждава от данните по М-Родопи за същата среща.
-	в сведението е пособено, че обектът е обсъдил с агента лицата, които са подходящи за включване в нелегална организация, което не се потвърждава от даните по М-Родопи за същата среща. По мероприятието се констатира, че двамата само обсъждат перспективите на развитие и качествата на свои колеги, без да става дума за нелегална организация. 
-	в сведението е отразено, че обектът злъчно говори по адрес на отговорни партийни ръководители, което липсва по данните от М-Родопи.
-	в сведението е отразено, че обектът бил сигнализиран, че по него се работи от органите на ДС, което му било казано от офицер от поделение на МНО в Михайловград. От данните по М-Родопи се разбира, че при посещение в родния си 

л. 11
край обекта е видял пред дома си колата на окръжното управление на МВР и се усъмнил, че може да се интересуват от него. 
	В сведението от 3.III.77 г. агентът посочва, че обектът направил пълен коментар за съдържанието на „Харта – 77“, като сравнил и в какво се изразявала разликата между „Харта – 77“ и интервюто на Ралин – Димовски от ьнуари 77 г. Данните от М-Родопи показват, че на въпросната среща агентът не се придържа към дадения му от нас инструктаж и такъв разговор относно „Харта – 77“ въобще липсва. 

-	в същото сведение е посочено, че обектът предупредил агента „да внимава“, защото заради „Харта – 77“ вече „били викани от органите на ДС около 30 български интелектуалци“, което от сравнителния анализ с данните на М-Родопи се оказва, че го говори самият агент.
-	в сведението се посочва от агента, че обектът считал, че сега при сегашната обстановка, когато „хартата“ вместо да активизира духовете, активизирала ДС, не можело да се предприеме никаква практическа дейност за обединяване на недоволните. От данните по М-Родопи е видно, че такъв разговор въобще не се води. 

От М-Родопи е установено, че обектът споделя в разговор с агента за маниера си на работа със студентите, но разказаното от него нее проверявано. 
Така например през август 1976 г. е говорил, че „той самият си е поставил за цел да пуска много повече вицове пред студентите“ по време на семинарните занятия с тях. По-силно впечатление на студентите направил вица „за двата вида демокрация на съвремения етап: при едната демокрация моеш да говориш каквото си искаш, но си длъжен да правиш каквото ти кажат – това е буржоазната л. 12
демокрация, а при другата демокрация можеш да правиш каквото си искаш, но си длъжен да говориш каквото ти кажат“. 
По същия начин, използувайки афоризми на древните гърци-философи ЯНков илюстрирал и взаимоотношенията между БКП и БЗНС. Веднъж той подхвърлил един афоризъм ан Сократ, който бил казал на учениците си, „че му е трудно да разбере как един пастор, който лошо гледа говедата не може да си признае, че е лош пастир. Ощ епо-трудно бу била да разбере „това нещо при държавниците…“
С тенденционно двусмислие Янков е тълкувал пред състудентите си и израза „аз ще се грижа изцяло за вашите интереси, които те щели да срещнат и в политиката и навсякъде“.
Обяснявал им, че този израз „не значи, че той е длъжен да изучи най-подробно техните интереси и да ги защитава, а те следвало да възприемат неговите интереси и грижейки се за собствените си интереси щял да защитава и техните“. Това тълкувание илюстрирал с взаимоотношенията между БЗНС, „който е приел интересите на партията, а партията, грижейки се за собствените си интереси се грижела и за интересите на БЗНС“.
От достоверни данни е видно, че ЯНков оценявал „за много парливи тези разсъждения, но не го било страх, защото по този начин печелел симпатиите на студентите“.
За цялостната и пълна характеристика на обекта важно оперативно значение имат и оценките дадени за него от аг. „Петков“ /на ръководство при началника на отдела – полк. Н. Петров/ и научния му раководител проф. Ярослав Радев, член ан Държавния съвет на НРБ и директор на Единния център за наука и подготовка на кадри по право при БАН.


л. 13
…
	Проф. Ярослав Радев, под чието дългогодишно наблюдение като студент и аспирант се развива обекта също дава положителна характеристика за трудовата и обществено-политическата му дейност. С негово знание се подготвя и приемането на Янков за член на БКП.


									ИЗГОТВИЛ:
									НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ I
									Майор _ _ _ _ _ _ _

л. 14-16
								Строго секретно!
МВР
ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС
Рег. № 11981
23 дек. 1977 г.						УТВЪРЖДАВАМ
						ЗАМ.НАЧАЛНИК VI УПРАВЛЕНИЕ ДС
						Полковник: Иван Иванов
						София, 28.XII.1977 година					ПРЕДЛОЖЕНИЕ
					ОТНОСНО: Прекратяване на ДОР „Смешник“
					с провеждане на профилактична беседа 
					и евентуална вербовка на обекта
…………….

л. 16
	…..
Със знанието на проф. Радев се подготвя и приемането на обекта за член на БКП.


л. 17
									Строго секретно!
МВР
ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС						УТВЪРЖДАВАМ:
Рег. № 855							ЗАМ.НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ VI ДС
30.1.1978 год.							ПОЛКОВНИК: ___________
София								София, 10.III.1978 г.


						РАПОРТ
				ОТНОСНО: Извършена вербовка на ЯНКО НИКОЛОВ
		ЯНКОВ за агент на органите на ДС.


		Др. Началник,
	Съгласно утвърденото предложение на 3.I.1978 г. от полковвник Н. Петров, в присъствието на ст. лейт. Младенов бе извършена вербовка за агент на органите на ДС на ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ, роден на …..
	Вербовката протече съгласно плана.
	ЯНКОВ сподели, че има хоби да събира анекдоти и вицове, които е чел пред близки. В отделни случаи е използвал някои от тях по време на занятия пред студенти от юридическия факултет. Подчерта, че учебния процес във факултета не е достатъчно идеологизиран, за което лично той като преподавател има определена вина. Характеризирал


л. 18
обстановката сред младите научни работници от Центъра за правни науки, като изтъкнал, че политиката и проблемите на марксизма-ленинизма не го интересуват. Според него нито в института, нито във факултета не е разглеждана новата съветска конституция. ЯНКОВ се затрудни да даде обеснения защо именно така стоят тези проблеми. В тази връзка бе помолен за съдействие за по-задълбочено изучаване на същите, а така също и на някои отрицателни явления и прояви, с цел тяхното пресичане. ЯНКОВ отговори утвърдително.
	След обстоен анализ на проблемите на идеологическия фронт в областта на науката и културата, бе поставен въпроса за отношението му към евентуална бъдеща съвместна с органите на ДС работа по опазване сигурността на НРБ. .ЯНКОВ благодари за оказаното му доверие и изрази готовност за сътрудници на органите ан ДС. С желание прие да напише декларация за сътрудничество.
	Пред ЯНКОВ беше изяснена необходимостта от въвеждане на строга секретност, систематичност, бдителност и неразгласяване връзката му с органите ан ДС. Уточнено бе мястото за бъдещи срещи и начините за бърза зашифрована връзка в работното и извънработното време. ЯНКОВ избра псевдоним „Кирилов“. 
	На базата на конкретни примери бе проведен първичен инструктаж, като специално внимание бе обърнато на изискванията за обективност, принципност и достоверност, върху които е изградена работата на органите на ДС, както и върху методите и средствата използувани от противника за провеждане на подривна дейност срещу НРБ. Във връзка с това бе определена линия на поведение, насочена към създаване на предпоставки за спечелване доверието на интерсуващите ни лица и придобиване необходимата за органите на ДС информация. 
	Изуснени бяха връзките му с научните работници в института и факултета. Беше му възложена задачата да изготви списък на лицата от неговото обкръжение и посочи степента на близост с тях.
	Следващата среща бе насрочена за 10.I.1978 г.
	Предвид гореизложеното,
		ПРЕДЛАГАМ:
	Да се утвърди вербовката на ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ за агент на органите на ДС, проведена на идйено-политическа основа, по линия на БАН. Същият да бъде регистриран в отдел III ДС под псевдоним „Кирилов“. Агента да бъде на ръководство в отделение III на отдел I, при ОР Младенов. 

СЪГЛАСЕН:								ПРЕДЛАГА:
Н-К ОТДЕЛ I, У-НИЕ VI ДС						-ст. лейтенант Младенов
-полковник Петров


л. 21
				Заявление
			на Янко Николов Янков
		научен сътрудник по теория на социалното 
		управление в Института за правни науки пре 
				   БАН

С настоящето заявление декларирам, че ще съдействам на органите на Държавна сигурност в изпълнението на специфичните за тях задачи, които ще ми бъдат възложени. Декларирам, че винаги обективно и безпристрастно ще съобщавам фактите, лицата, времето и обстоятелствата. Декларирам, че ще пазя пълна конспирация и сведенията ще давам в писмен вид под псевдоним „Кирилов“.

3 Ян. 1978 год.									Подпис: (п)
гр. София	


л. 2
                                Списък на лицата, с които контактувам

1.	Петър Георгиев Петров, ГК на ДКМС, гр. Михайловград, сл.т. 35-31, дом. тел. 53-14, приятели сме
2.	Никола Кирилов Илков, ОНС гр. Михайловград, съученици от гимназията, приятели, сл. т. 75-02, д.т. 50-71
3.	Борис Радков, юристконсулт ОНС, гр. Михайловград, сл. т. 67-44
4.	Георги Димитров, ОНС, гр. Мих. град
5.	….

л. 23а

   11.  ….
   16. Евгени Петров Танчев, д.т. 66-88-65, асистент по буржоазно конституционно право, приятели сме
   17. Георги Матеев Карасимеонов, сп. Ново време
   20. Георги Петканов, асистент по финансово право

10 Ян. 1978 г.


л. 25
				Строго секретно!
МВР			УТВЪРЖДАВАМ:
ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС		Н-К ОТДЕЛ I, У-НИЕ VI ДС
Рег. № 9827		Полковник: __________
3 окт. 1978 год		София, 9.X.1978 год.


ПЛАН
                      ОТНОСНО: Възпитанието, обучението и използуването на аг. .“Кирилов“
за периода 1978 – 1980 година

	Аг. „Кирилов“ е 34 г., българин, български гражданин, безпартиен, женен, неосъждан, н.с. в Института за правни науки при БАН.
	За агент на органите на ДС е вербован през 1978 г. на идейно-политическа основа за оперативно наблюдение на вражеския контингент на капиталистическите страни. Като такъв от него са получени данни за някои негативни прояви на научни работници от института. Въз основа на негова информация във ВГУ е завеведен сигнал на научен работник от БАН. Давал е сведения за недостатъци и слабости в работата на някои държавни органи в Михайловградски окръг. Агента не е проверяван. Не са постъпили данни за разшифроване или нечестна работа.
      Аг. „Кирилов“ притежава добри обективни и субективни


л. 26
възможности за сътрудничество с органите на ДС€ Изявява се като дисциплиниран и изпълнителен агент. Спазва изискванията за секретност, обективност и изчерпателност при придобиване и предаване на информацията.
      Инициативен е при изпълнение на възложените му задачи. Притежава висока общо и политическа култура. Наред с това, поради липса на опит понякога допуска слабости от психологически характер при установяване на контакт и водене на разговорс представляващи оперативен интерес лица. 
      С оглед по-ефективното използване на агента през периода 1978-1980 г. с него ще се работи в следните основни насоки:
I.	Възпитание, обучение и проверка на агента
1.	Ще продължи процеса на затвърждаване положителните му качества и навици. За целта в беседи ще се изтъква голямото значение на своевременната и точна информация за прояви, насочени срещу сигурността на страната и в тази връзка ще се подчертава необходимостта от личното му участие в тази отговорна дейност.
2.	Сериозно внимание ще бъде обърнато върху обучението му относно средствата и начините за придобиване на оперативна информация и начините за подход към интересуващите органите на ДС лица. Периодически ще бъде запознаван с нови моменти в оперативната обстановка.
3.	Ще се водят беседи относно ролята и значението на партийния подход в нашата работа, за необходимостта от ясна, касова оценка на факти и събития, касаещи сигурността на страната.
4.	Агента редовно ще бъде запознаван със средствата и методите, използвани от противника за придобиване на 

л. 27
разузнавателна информация и провеждане на подривна дейност срущу НРБ.
5.	С цел проверка на агента ще бъдат взети мерки някои от срещите с лица, представляващи оперативен интерес да бъдат проведени в условията на М-„Родопи“. За оперативно наблюдение на някои от тях паралелно ще бъдат насочени агентите „Самуилов“ и „Петков“. На агента периодично ще се провежда М-„Вихрен“.
II.	Задачи, които агента ще решава
С оглед по-нататъшното оперативно ползване на агента, като основна перспективна задача през следващия период да се счита спечелването на доверието на интересуващите органите на ДС лица в следните основни насоки:
-	Институтпо правни науки при БАН
-	Юридически факултет – СУ „Кл. Охридски“
-	Михайловградски окръг ?
За разкриване и предотвратяване подривните действия на притвника по горепосочените направления, на агента да бъдат възложени следните задачи:
1.	На базата на общи професионални интереси да зъдълбочава отношенията си с проф. Милчо Костов, с оглед изясняване на неговите становища към актуални международни и вътрешно-политически събития, българо-югославските отношения и характера на връзките на граждани на СФРЮ и Франция.
2.	На агента ще му бъде разработена линия на поведение, насочена към сближаванес Илко Ешкенази, с цел изясняване неговите идейно-политически позиции, близко обкръжение, творческите му планове и евентуални намерения за посещения на капиталистически страни, както и характера на връзките му с френски граждани. 


л. 28

3.	Да контролира поведението на Костадин Еланджиев, като се стреми да изяснява неговите идейно-политически позиции, характера на разпространяваните от него слухове и клюки, след кои научни работници ги разпространява и ка се възприемат те от тях.
4.	Да изготви аналитична справка за състоянието на работата, проблемите и кадровия състав на Института за правни науки при БАН и Юридическия факултет.
5.	Периодично да контактува с Георги Петканов, Огнян Стамаболиев, Дончо Хрусанов, Румен Чолов, Тодор Енчев и други асистенти от Юридическия факултет с оглед установяване техните идейно-политически позиции и евентуални методи ва обучение на студентите, намиращи се в разрез с партийните изисквания по този въпрос.
6.	Да продължи връзките си с Петър петров, Никола Илков, Борис Радков и Дено Костов от Михайловград с оглед изясняване евентуалното съществуване на негативни тенденции и процеси в средите на интелигенцията, техните недостатъци и слабости в дейността на някои държавни органи. 
7.	Да ни сигнализира и дава квалифицирана консултация относно подготвени за печат или публикувани материали, неиздържани в идейно-политическо отношение . 


СЪГЛАСЕН:				ПРЕДЛАГА:
НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ III				Ст.лейтенант ____
Капитан _____

л. 30
			СТРОГО СЕКРЕТНО!
МВР
ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС
Рег. № 4068
9 април 1979 год.
София 			ДО
			Н-К ОТДЕЛ 01, 06 ДС
				ТУК
		
РАПОРТ
от ст.л-т Младен Младенов – инспектор
в отделение 03

ОТНОСНО: Проведена среща с аг. „Кирилов“

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК	
На 29.03.1979 г. проведох среща с аг. „Кирилов“. Същия сподели, че понастоящем има сериозни проблеми и е пред развод със своята съпруга. Поради това помоли да бъде повторно отложено за определено време изпълнението на възложената му задача. Спря се по-подробно на някои негативни прояви в поведението на съпругата си и сподели как е реагирал в тези случаи. Беше посъветван да не бърза да решава такъв важен и сериозен въпрос, тъй като състоянието на афектираност, в което се намира, не ще му позволи да извърши трузва и обективна преценка на случилото се. В тази връзка бе постигнато съгласие да се възползува от годишния си отпуск, който да прекара извън София.


л. 31
	Предвид гореизложеното, предлагам:
-	тъй като понастоящем агента не е в състояние да изпълнява задачи на органите на ДС, тяхното изпълнение да бъде временно отложено;
-	да се прецени целесъобразността да бъде проведен за негово успокояване разговор с проф. Я. Радев;
-	при необходимост да му бъде оказано съдействие за осигуряване с карта за почивка.

На контролна среща ще дойде за беседа др. Н. Петров /написано ръкописно, със син химикал, бел. моя/л. 32
									Строго секретно!
							ДО
							НАЧАЛНИК ОТДЕЛ I, УПРАВЛЕНИЕ VI
							ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От к-н Младен Младенов, инспек-
                   тор в отделение 03.
ОТНОСНО: Проведена среща с аг.
                    „Кирилов“

Др. Началник,
На 12.12.1979 г. проведох среща с аг. „Кирилов“. Същия посочи, че е изцяло заангажиран с бракоразводното си дело, по коеот първата инстанция постановила развод по негова вина и просъдила семейното жилище на бившата съпруга. Това според него била ясна несправедливост и потвърждение на факта, че у нас няма правосъдие. Добавил, че преди извастно време били му върнати документите, касаещи неговото приемане за член на БКП. Било му съобщено, че в случая причината трябва да се търси в органите на ДС. Агентът не пожела да посочи кой е автора на това изказване. Сподели, че служебното ръководство на института не взело мерки за продължаване на временното му софийско жителство, поради което той е готов да замине за провинцията.
	По време на срещата проличаха психическата му неустойчивост, мнителност и озлобеност на агента спрямо бившата му съпруга. Предполагам, че в това състояние, въпреки опитите ми да го успокоя, той е способен да извърши необмислени постъпки.
	Предвид гореизложеното, предлагам:
-	С агента да бъде проведена среща от др. Н. Петров;
-	Да бъде установен автора на изказването и взети мерки за неговото профилактиране;
-	Да бъде оказано съдействие на агента за продължаване на временното му жителство и намиране на подходяща квартира;


К-н : Младенов

л. 33
СПРАВКА
	
ОТНОСНО: жалбата на Янко Николов Янков, научен сътрудник по теория на социалното управление в Института по науките за държавата и правото при БАН

През м.март 1979 г. ЯНко Николов Янков, сигнализирал Ленинско районно управление на МВР – София, че в апартамента, който му бил даден под наем от Софийския общински народен съвет чрез БАН в жк. „Младост III“, бил докаран мокет без негово знание. Тъй като в другите апартаменти на блока имало линолеум, той счел, че мокетът е получен по престъпен начин от съпругата му със съдействието на доцент Никола Каменов, с когото тя имала връзки. 
Органите на МВР извършили проверка, като взели и писмени обяснения от съответните длъжностни лица и установили, че твърденията на Янко Н. Янков не отговаряли на истината. При проверката било установено, че по проекто-сметна документация в спалните на апартаментите на въпросния жилищен блок трябвало да има паркет, но по липса на такъв бил поставен линолеум. 
	По молба на съпругата на Янков – Емилия Янкова, началник отдел в Главна дирекция за изграждане на София инж. Боно Бонов наредил на инж. Ирина П. Димитрова – инвеститор на обекта да бъде заменен линолеума с мокет. Тъй като апартаментът е държавен, мокетът не е бил заплащан от наемателите.
	За резултата от проверката Янко Янков бил уведомен от майор Дерменджиев. В разговор по телефона Янков помолил майор Демерджиев да непредприемат по-нататък никакви действия, тъй като разчитал, че ще уреди отношенията със съпругата си.


л. 34
	По липса на престъпление преписката основателно е била прекратена.
2.	ОРганите на МВР били сигнализирани от Янко Янков, че съпругата му носи златен пръстен, който вероятно е предмет на валутна сделка.

От извършената проверка обаче не се е установило пръстенът да е придобит по престъпен начин.
	Разпитаната Емилия Янкова е заявила, че пръстенът е купила от държавен магазин, но на съпруга си не казала, тъй като били в лоши отношения, а освен това той имал негативно отношение към покупки от подобен род.
	Сигналът на ЯНко ЯНков за валутно престъпление не се потвърдил. По липса на данни за престъпление основателно е отказано да се образува предварително производство срещу Емилия ЯНкова.
	Прави впечатление, че докладната записка на Янко Николов Янков е написана твърде емоционално с употреба на силни изрази и големи обобщения, а резултатите от проверката разкриват, че случаят е елементарен.

						ЗАМ.ГЛАВЕН ПРОКУРОР:
								/Гр. Григоров/
12.III.1980 г.
гр. София
л. 38
								СТРОГО СЕКРЕТНО!

МВР
ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС
Рег. № 4110
4.IV.1980 год.

								УТВЪРЖДАВАМ:
								ЗАМ.Н-К ОТДЕЛ 01, У-НИЕ 06 ДС
								Полковник (п)
								София, 14.04.1980 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	ОТНОСНО: Изключване на аг. „Кирилов“ от
		    агентурния апарат


….


л. 39
…Предвид гореизложеното, предлагам аг. „Кирилов“ да бъде изключен от агентурния апарат, поради загубване на трудоспособност, вследствие заболяване. По целесъобразност с него да се провеждат срещи за укрепване, до неговото устройване на подходяща работа. Поради това, предлагам декларация за преустановяване на сътрудничество да не му се взема.

									ПРЕДЛАГА:
									Капитан
																						/Н.Младенов/

									СЪГЛАСЕН:
									Н-К ОТДЕЛЕНИЕ 03
									Капитан

										/Н. Нешев/
  • Anton Todorov Янко Николов Янков
   Фонд I-P
   А.е. 10014
   Агент „Кирилов
   Работно дело

   л. 1
   Строго секретно!

   УПРАВЛЕНИЕ VI СЪОБЩАВА: аг. „Кирилов“
   ОТДЕЛ I ПРИЕЛ: ст.л-т Младенов на 3.
   ОТДЕЛЕНИЕ III II.1978 г. от 14 до 15 ч. в
   Рег. № 1541, Екз. № 1 я/к „Липа“

   СВЕДЕНИЕ
   ОТНОСНО: Проведени разговори с млади научни работници от Института за правни науки при БАН

   На 14.I.78 г. приятелят ми се е срещнал в Народната библиотека с научния сътрудник в Института за правни науки при БАН Емил Марков. Същият споделил, че в неговото интервю публикувано във вестник „Софийски университет“ били спестени изказаните от него известни разочарования от начина на подготовката на стажант-юристите и от професионалната пригодност на съдийте в районния и градския съд. Той посочил, че близо 60 % от делата в районните съдилища и близо 40 % от делата в градския съд се отменяват и връщат за ново разглеждане. Според него това се вължи на слабата подготовка на студентите.
   На 19.I.78 г. приятелят ми се е срещнал с научния сътрудник Атанас Василев на път за театър „София“. В краткия разговор по повод на темата определена за планова работа на Василев от областта на правораздаването на помирителните комисии при предприятията, Василев споделил, че работата му над темата е трагична, поради същото състояние и

   л. 2
   на самата помирителна процедура…
   Около 23-24 януари приятелят ми се срещнал и с Огнян Стамболиев, асистент по граждански процес в ЮФ на СУ. Същият споделил, че имал намерението да замине на организационн-политическа работа в Ангола по линия на ЦК на ДКМС и то преди всичко, з ада може да проучи историята на революционното движение в Ангола и да защити дисертация по този въпрос. Разговорът се водел в преподавателското кафене на СУ. На масата им седнал Витан Митев, научен сътрудник в Института по наукознание, който споделил, че работи по проблемите за критерийте за избор между конкуриращи се идеологически теории. Огнян Стамболиев предложил като начало на разговора тезата, че критериите за избора между конкуриращите се идеологически теории могат да бъдат само практически, но не и теоретически, което Митев отказал да коментира.

   „Кирилов“

   Справка по засечените лица:
   1/ Емил Христов Марков, 27 г., член на ДКМС
   2/ Атанас Петров Василев, 28 г., член на ДКМС
   И двамата са от Института за правни науки при БАН
   3/ Витан Стефанов Митев, 31 г., безпартиен, научен сътрудник в Центъра по наукознание при БАН.
   4/ Огнян Стефанов Стамболиев, 31 г., член на БКП, доцент в Юридическия факултет.

   л. 3
   Възложени задачи:
   С цел установяване характера на връзките на М. Костов със СФРЮ, да помоли за консултация върху темата по която и двамата работят. В разговора да посочи последните изследвания в тази област на френски учени. В тази връзка да изрази съжаление, че ен може да се запознае с цитираните трудове, поради липсата им в Народната библиотека. Да помоли за съдействие в тази насока.

   Забележка:
   От 13.II до 5.III агентът ще бъде на военна подготовка.

   Приел: Младенов
  • Peter Andreev Душичка златна
  • Anton Todorov л. 7
   Строго секретно!

   УПРАВЛЕНИЕ VI СЪОБЩАВА: аг. „Кирилов“
   ОТДЕЛ I, ОТДЕЛЕНИЕ III ПРИЕЛ: ст. л-т Младенов
   Рег. № 1737, Екз.№ 1 на 8.II.1979 г. от 11.30 ч.
   София, 20 февр. 1978 г. до 12.30 ч. в Я/К „Липа“

   СВЕДЕНИЕ

   ОТНОСНО: Проф. Милчо Костов от Института за правни науки при БАН

   На 7.II.1978 г. в разговор с приятеля ми Стоян Кушлев от Института по правни науки при БАН на аизлизане от Института (по улицата) споделил, че проф. Милчо Костове опасен човек, той ако реши да провали някого, винаги ще успее да направи това. Като член на групата на проф. Живко Сталев, проф. Милчо Костов е успявал да прави каквото пожелае за постигане на своите цели. Според него твърде интересен е факта , че преди известно време по време на посещение в Института на западногермански гражданин – научен работник по правните науки същият се е запознал с кадровото досие на проф. Милчо Костов. Случаен свидетел на това е бил проф. Доко Доков, от когото именно Стоян Кушлев е научил този факт. Според Кушлев вероятно досието е било предоставено от проф. Живко Сталев. Кушлев предполага, че за този факт проф. Доко Доков не е съобщил на съответните органи, поради своята страхливост. Правдоподобно е този факт да е известен и на ст.н.с. Радка Радева.

   „Кирилов“

   л. 8
   СПРАВКА ПО ЗАСЕЧЕНИТЕ ЛИЦА:
   1. проф. Милчо Николов Костов, 55 годишен, безпартиен
   2. н.с. Стоян Илиев Кушлев, 40 годишен, член на БКП.
   3. проф. Доко Цочев Доков, 53 годишен, член ан БКП.
   4. ст.н.с. Радка Константинова Радева, 49 годишна, член ан БКП.
   Всички са от Института по право при БАН.

   ВЪЗЛОЖЕНИ ЗАДАЧИ:
   Срещата е извънредна. Остава в сила задачата от предхождащото сведение.

   ПРИЕЛ: Младенов

   л. 15
   Строго секретно!
   УПРАВЛЕНИЕ VI ДС Съобщава: аг. „Кирилов“
   ОТДЕЛ I Приел: ст.лейт. Младенов
   ОТДЕЛЕНИЕ III на 27.III.1978 Г. от 11 до 12 Ч.
   Рег. № 3368, Екз. 1 в Я/К „Липа“
   София, 3 апр. 1978 г.

   СВЕДЕНИЕ
   ОТНОСНО: Някои причини за идеологическата
   пасивност на младите научни работници в
   Института за правни науки при БАН
  • Anton Todorov Хайде сега тези, дето ми наспамиха личните съобщения с глупостите на агент "Кирилов" уж "опровергаващи" написаното от мен да му препратят тези текстове. И да ги разпространят по същия начин, по който разпространиха поредните лъжи на нищожеството Янко Янков. Нали така наричат всички други преуспяващите в адвокатлъка негови защитници Георги Жеков и Ифандиев - всички за тях са "нищожества". Великите са Ифандиев, Жеков, Петър Гогов и мръсния агент-шестак Янко Янков. Ама, че гадост!!!
  • Dimitri Damianov Брей, не е за вярване!? Повечето от цитираните лица, са известни на по-старото поколение...
  • Anton Todorov Мисля, че истината трябва да бъде над всичко. Тази година ще стане четвърт век от 10 ноември - решил съм да не допусна повече да бъдем лъгани. Поне не в сферите, които познавам и за които имам информация и съм се сдобил с документите, няма да допусна да бъдем лъгани отново.

   P.S. Това, което четете е препис на голяма част от информацията в личното и работно дело на шестака-агент Янко Янков, който с невиждано нахалство продължава да се прави на дръж ми шапката. Нека обясня как работя в архива, за да няма пак неразбрали - всяка архивна единица се преписва от мен в реално време, докато чета - буква по буква, дума по дума, ред по ред, страница по страница. Отделно поръчвам копия в самата Комисия на автентичните документи, които след дълга процедура на съгласувания, вкл. заверка при нотариус, получавам след два месеца от датата на поръчването. Това е кански, много изнурителен труд и усилия от моя страна, така че не се учудвайте, ако понякога съм рязък към критиците си, особено недобронамерените.
  • Penka Ionkova Възхищавам Ви се г-н Тодоров и Ви желая много здраве и дълъг живот и все така да отваряте очите на хората за истината!