Път: : Кой кой е : Я

Калин Янакиев

Калин Янакиев е роден на 5 март 1956 г.

Професор доктор по философия и културология, преподавател е в СУ „Свети Климент Охридски”.

Автор е на множество книги, по-голямата част от които са посветени на християнството.

Член на Международното общество за изследване на средновековната философия (“Лувен”), главен редактор на списание "Християнство и култура".

В края на 90-те години той бе член на комисията за въвеждане на обучение по религия в училищата към просветното министерство.

Член на Националното ръководство на ДСБ от юли 2007 г. до настоящия момент.