Път: : Кой кой е : К

Райна Карчева

Съветник на президента Желю Желев (1991-1997).

В продължение на три години е директор на международното военно сътрудничество в Министерството на отбраната.

Началник-отдел "Европейски секретариат и програми на ЕС", Министерство на външните работи, член на Евроклуба  - 2002 г.

2002 - изпратена на дипломатическа работа в посолството на България в Брюксел.

Наградена е с френския Орден на Почетния легион (2002 г.).