Път: : Кой кой е : Д

Милан Дренчев

Бай Милан
Бай Милан
Снимка: Иво Хаджимишев

Нощта от изборите на 13 октомври 1991 г. Николапетковистите са под четирипроцентовата бариера и не влизат в НС. Бай Милан обяснява ситуацията.

 

Роден е на 12 март 1917 г. в с. Винище, област Монтана. Завършил средно образование в Берковица и Монтана.

Има завършено икономическо и юридическо образование -  държавно стопанство и правен отдел на юридически факултет на Софийски университет "Св.Кл. Охридски".

Като студент в Софийския университет членува в БЗНС "Пладне". Дълги години прекарва в затвора: преди 9 септември 1944 г. - за антифашистка дейност, а след 9 септември 1944 г. - като един от лидерите на опозицията.

Работи като строителен работник без право да упражнява професията си.

През декември 1989 г. оглавява възстановения БЗНС "Никола Петков". Участва в Кръглата маса.

1990 - 1991 г.- депутат в 7-ото велико народно събрание.

Главен секретар на БЗНС "Никола Петков" и съпредседател в коалицията ОНС от 1997 г. до юни 1998 г., когато обявява, че съюзът му напуска ОНС.

Почетен председател на БЗНС "Никола Петков".

 Почина на 26 ноември 2007 година в старчески дом край София, напълно изоставен и забравен от земеделскиште водачи. Единственият актуален политически лидер, който го посещаваше, беше Симеон Втори.