Път: : Кой кой е : А

Васил Антонов


Васил Миланов Антонов

Васил Антонов е роден на 1 януари 1956 година в Михайловград(дн. Монтана).

Завършва специалност „Икономика на търговията“ в Икономически институт - Варна.

В периода от 1981 до 1985 година работи в общински съвет - Михайловград (дн. Монтана).

През 1985 година отива в Плевен и започва работа в окръжния народен съвет. След това е зам.-шеф на фирма „Обществено хранене“, изпълнителен директор на фирма „Тибор“, икономически управител на Медицинския университет. От 1993 до 1996 година е зам.-управител на Ловешка област. През 1998 година започва да се занимава с частния бизнес.

Политическа кариера

Васил Антонов е български икономист и политик от БСП - член на националния съвет на партията. Народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в 40-то и 42-ро Народно събрание. 

В 43-то Народно събрание е член на Парламентарна група "БСП лява България" от 27/10/2014 до 26/01/2017. 

 

Внесени законопроекти:
Законопроект за допълнение на Закона за вероизповеданията
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
Законопроект за тълкуване на чл. 22б, нов ДВ. бр. 109 от 2013 г., отм. ДВ. бр. 105 от 2014 г., от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Проект за решение във връзка разисквания по питане № 554-05-8/21.01.2015, внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на МРРБ за санирането на жилищни сгради
Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 554-05-121/11.12.2015 г. от народните представители Жельо Бойчев, д-р Емил Райнов, д-р Тунчер Кърджалиев, д-р Хасан Адемов към министъра на здравеопазването Петър Москов относно задължения на министъра на здравеопазването според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар
Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 654-05-30/26.02.2016 г. от народните представители Румен Гечев и Корнелия Нинова към министъра на финансите Владислав Горанов относно финансовата политика на правителството
Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова до министъра на труда и социалната политика относно демографската перспектива пред страната
Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България
Проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка "Белене", обнародвано в ДВ, бр. 28 от 6.04.2012 г.
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване и установяване на факти и обстоятелства, свързани с наличие на картел на пазара за горива
Проект на решение за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман