Път: : Кой кой е : К

Борис Кюркчиев

Борис Кюркчиев на митинга на СДС на 7 юни 1990 г.
Борис Кюркчиев на митинга на СДС на 7 юни 1990 г.
Снимка: Борислав Николов

 

Роден през 1908 г.  в гр. Кюстендил.

Завършва право в СУ “Св. Кл. Охридски”.

Активен член на Демократическата партия преди 9 септември 1944 г. 

След 10 ноември 1989 г. взема дейно участие във възстановяването на ДП – именно в неговия дом се провежда събрание, на което се слага новото начало на партията, а той е избран за неин председател..

 

 

На заседанията на Националния координационен съвет беше дружелюбен и диалогичен, но когато имахме срещи с други политически сили, се държеше подчертано грубо с представителите на БКП/БСП.

Участва в работата на Кръглата маса от страна на СДС (ДП). Главен инициатор за отхвърляне на споразумението, предложено от Петър Младенов (май 1990).

По време на дискусията в НКС на 11 юни 1990 дали да признаем изборите за 7 ВНС, той направи знаменито изказване: "Откакто съм в политиката, за пръв път на избори не са ме били. Как няма да ги признаем?".

Поради напредналата си възраст през есента на 1990 година беше избран за почетен председател на ДП, а председател стана Стефан Савов.

До смъртта си през 2002 г. прави всичко по силите си за дейността на ДП.  

П. Симеонов