Път: : Кой кой е : И

Орхан Исмаилов

Роден е на 16 септември 1979 г. в Търговище.

Той е бивш кадър на ДПС. Беше член на Комисията по досиетата от квотата на движението. Считан е за протеже на бившия заместник на Ахмед Доган - Касим Дал. Исмаилов напуска ДПС заедно с покровителя си и става един от учредителите на Народна партия „Свобода и достойнство".

През 2012 г. придобива академична степен „доцент” въз основа на монографичен труд „Защита на класифицираната информация в условия на кризи – стратегически приоритет на политиката за национална сигурност ”.
Написал е около 25 научни труда с общ обем около 3448 стр. предимно в областите на организирането и управлението на системата за защитата на информацията в организациите в условията на кризи и социални конфликти, оптимизиране на системата за защита на класифицираната информация, формализирането на управлението на документите на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, защитата на информацията в компютърните системи и мрежи и приложението на новите информационни технологии в различни предметни области.

През 2009 г. придобива образователна и научна степен „доктор” като защитава дисертация на тема: „Защита на класифицираната информация в условия на кризи”.

2007 г. - завършва ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност “Право”.
2005 г. - дипломиране в Академията на МВР по специалността “Защита на националната сигурност”.

Специализира в Canadian Forces Language School Detachment Borden.
2002 г. - военно–команден профил в НВУ “Васил Левски” гр. Велико Търново с военно звание “Лейтенант” и гражданска специалност “Машинен инженер”.
Владее английски език.

От 2007 до  2012 г. Исмаилов е бил заместник-председател на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

2007 – 2009 г. - член на управителния съвет в ДП ”ТСВ”

2003 – 2007 г. - след Решение на Министерския съвет за определяне на състава на Държавната комисия по сигурността на информацията и със заповед на министър-председателя е назначен за заместник-председател на комисията. Участвал е в множество форуми и работни групи на НАТО и ЕС в областта на защитата на информацията

2002 - 2003 г. - Десето военно окръжие, гр. София - Инструктор-командир на взвод Отдел “Сержанти и войници от резерва”

 

(по frognews.bg)