Път: : Кой кой е : Д

Ангел Димитров

 

Роден на 1 януари 1927 г.  в с. Могилино  /Хюджекии до 1934; З. Стояново до 1988 г./, Русенско. Средно образование.

Секретар на Постоянното присъствие на БЗНС. Член на ЗМС от 1944 г. Секретар на Окръжното ръководство на БЗНС-Русе, зам.-председател на Окръжния народен съвет и председател на Окръжното ръководство на БЗНС в Силистра, зав.-отдел “Политическа просвета” в ПП на БЗНС.

1964-1972 г. – зам.председател на СНС.

От 1973 г. е член на ПП и завежда отдел “Международни връзки” на ПП.

От 1974 г. е секретар на ПП на БЗНС.

Член на Държавния съвет на НРБ от 1981 г.

Член на НС на ОФ и на Световния съвет на мира.

Депутат в 4-то, 5-то, 6-то и 7-мо народно събрание.

През последните години от живота си работи за обединяване на БЗНС. Починал на 8 октомври 2005 г.