Път: : Кой кой е : Д

Лальо Димитров

Роден през 1928 г. в с. Орешак, Троянско. От 1948 г. се занимава с журналистика. Бил е първият главен редактор на в. "Поглед" и главен редактор на в. "Отечествен фронт". Функционер на ЦК на БКП. Едно от най-често споменаваните имена в журналистическите среди в ония години. През 1989-1990 г. създава сп. "Съвременен показател". Бил е депутат в 9-ото народно събрание (1986-1990 г.). Автор е на много книги, пътеписи, есета и статии.