Блаже Ристевски: Кръстьо Мисирков пише, че е българин, за да се адаптира към политическата ситуация

Блаже Ристевски: Кръстьо Мисирков пише, че е българин, за да се адаптира към политическата ситуация и да получи нещо за своя народ

26 юли 2007 | Агенция "Фокус"

Академик Блаже Ристевски от Македонската академия на науките отговори на въпроси на журналисти след края на поклонението пред гроба на Кръстьо Мисирков. В интервюто са използвани въпроси на Първан Симеонов - журналист на свободна практика.

Блаже Ристевски: (...) Тук не трябва да има дилеми. Спекулира се от някои хора, които мисля, че недостатъчно познават не само трудовете на Мисирков, а въобще македонските работи и времето, в което живееше Мисирков. Това, което се прави днес в политически план, е оскърбление за този гроб. Днес трябва да работим за “осветляване” на Мисирков, с всички негови добри дела, които е направил не само за Македония, а и за България, а и не само за България. Той беше човекът, който допринесе и за Русия, и за Бесарабия, човек, който остана последователен македонец. Когато прочетете събраните трудове на Мисирков - публикуваните и ръкописите, ще се уверите, че човекът е бил последователен в съвестта си, в чувството си и борбата за македонска държава с македонски литературен език, македонска история и култура. Тук не трябва да се залъгваме.

Въпрос: И все пак да Ви попитам защо? Все пак той самият се нарича българин. Нееднократно. И защо завършва живота си в една гимназия в Габрово? Защо се нарича българин?

Блаже Ристевски: А защо в Габрово? Какво прави в Габрово?

Въпрос: Не знам, Вие ми обяснете.

Блаже Ристевски: Той никога не е бил в Габрово.

Въпрос: Така да бъде, а защо се нарича българин?

>>>>>>>>>>> цялата статия