Път: : Кой кой е : К

Тодор Кавалджиев

Вицепрезидент на Република България 1997-2001

Роден е на 26.01.1934 г. в с. Главан, Старозагорско.

1952 г. - пратен в затвора  в Хасково, защото се опитал да възстанови Земеделски младежки съюз /ЗМС/ в околията.
Лежи 11 години в Пазарджишкия и Старозагорския затвор. Бил е два пъти в лагера в Белене.

1952-1963 г. - съден, изселван, лежал в затворите в Хасково, Пазарджик и Плевен.

През 1996 г. завършва гимназия като частен ученик.

1965-1966 г. - строител в Софстрой

1970 - 1973 г. и през 1982 - 1983 г.  - организатор-проектант в завод "Сърп и чук" в гр. Стара Загора.

1973 г. - дипломира  се в Свищов със специалност  "Счетоводна отчетност и механизация и автоматизация на управленския труд.

1973-1975 г. - в горското стопанство в с. Главан.
1975-1982 г. - главен счетоводител в завод "Ленин" в Николаево.

1983-1990 г. - икономист в ОПОСО в гр. Стара Загора.

1989 г. - активно участва във възстановяването на БЗНС "Никола Петков". На 15 март с.г. се обръща чрез Свободна Европа към министър-председателя Г. Атанасов, с искането за премахване на закона за разтурване на БЗНС-Никола Петков и за амнистиране на съдените по този закон.

1990-1991 г. - депутат в Седмото велико народно събрание.

1990 -1992 г.  - член на Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков".

1992 г. - секретар на Постоянното присъствие на БЗНС "Никола Петков".

Избран на 3 ноември 1996 г. за вицепрезидент на Република България (заедно с президента Петър Стоянов), встъпил в длъжност през януари 1997 г.

Един от първите, който публично се изказва за неблагополучията в управлението на СДС.