Друго свидетелство


Снимка: Петко Симеонов

 

И при този гроб погребалната камера е по-малка.