Охлюв

снимка Денис Шукеров

Охлювите живеят навсякъде в страната докъм 1200 метра над морското равнище. Те са близо 400 вида - сухоземни, сладководни, морски. Различни по размери, цвят, форма на черупките, а има и без черупки...

На снимката са градински охлюви. Те се употребяват за храна. В последните две десетилетия се отглеждат и във ферми.