Партии и организации на политическата промяна и прехода ІV

 

Партия БЕЗПАРТИЙНИ – Народен фронт

ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
Учредена в Стара Загора. Основател и пръв председател доцент Христо Сантулов.

ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР
Председател - доцент Христо Сантулов. Не участва в изборите. Заявява, че е либерална партия (15 юли 1990). Подкрепя идеята за коалиционно правителство, но задължително с участието на СДС и партиите, останали извън ВНС. Желае сътрудничество със ССИГ. Ръководството й декларира, че партията "сама развива стопанска дейност": за издръжка, за подкрепа на членовете в задалата се безработица, заради необходимостта от създаване на дребни и средни собственици...

ПАРТИЯ НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
Председател Иван Велков. Приемник на БСП - Българска социалистическа партия, която даде публичен знак за своето съществуване в края на 1989 г. От 3 април 1990 година, когато БКП се назова БСП, тази партия "остана без име".  Според техни твърдения (виж декларацията им  от 22 юни 1990 година, бр. 123 на бюлетина на БТА "Куриер") Димитър Попов, тогава председател на Софийския градски съд (това е по-сетнешният министър-председател) е помогнал на БКП да им "откраднат" името. Не участваха в изборите за ВНС. Призоваха тези избори да не бъдат признавани. Поддържаха връзки с Народния блок.

ПАРТИЯ НА ТРУДОВИЯ НАРОД
Председател - Владимир Спасов, говорител Иван Цветанов. На 21 юни 1990 вземат решение и се преименоват в БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ “ЕКОГЛАСНОСТ”
Клуб, създаден от "Екогласност", за да могат да участват в изборите за Велико народно събрание. (Виж подробности тук...)

ПРОГРЕСИВНА НАРОДНА ПАРТИЯ
- Габрово
"Дойде времето да се каже истината: българската опозиция в лицето на СДС не е дорасла да води политическа борба и да управлява държавата."

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (РДП)
Възстановена партия от Асен Колушки и други стари радикалдемократи, която по-късно е оглавено от проф. Елка Константинова. (Подрбности виж тук ....)

РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Председател Ленко Русанов. Участва в Съвета «Семерджиев». Напуска този съвет на 18 юни 1990. (Виж повече тук...)

РОДОПСКИ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ"
Председател - Бранко Давидов.

РУСЕНСКИЯТ КОМИТЕТ
Учреден на 8 март 1988 г. в Дома на киното след прожекция на филма “Дишай” на Юри Жиров за замърсяването на въздуха в Русе от завод в Гюргево. Над 400 души се записват за негови членове. Следват рапресии от официалните власти. (Виж още...)

СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ
Ръководи се от Върховен координационен съвет. Национален координатор - Д. Марковски, политически секретар - Георги Атанасов. Тя е "поела защитата на тружениците, стокопроизводителите, интелигенцията и кооперативното движение в България". Затегналият се избор във Великото народно събрание на председател (президент) на Републиката мотивира ръководството на партията да предложи своя национален координатор Димитър Марков Марковски за този пост.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ (СДПН)
 Организация от напуснали БСДП (Дертлиев). Председател Янко Янков, заместник-председател Бойко Пройчев, председател на Контролния комисия - Юлиян Коцев. Янко Янков е избран за депутат във ВНС с гласовете на ДПС. СДПН подкрепя ДПС при  новата "националистична" вълна преди откриването на ВНС. Опитва се да стимулира и оглави след изборите уличните протести в София. Янко Янков беше инициатор за поставяне на въпроса с досиетата във ВНС, като го свърза с кандидатурата на д-р Петър Дертлиев за председател (президент), защото: БСДП имала по-недемократичен устав от БСП и "Към кандидата за председател (президент) г-н Петър Дертлиев аз имам един зададен му още през януари тази година въпрос: как е успявал да посещава често и продължително Канада по времето, когато всесилната Държавна сигурност контролираше всяко пътуване в чужбина? Той ми бе казал, че е имал правото да пътува, защото там е омъжена едната му дъщеря. Но аз питах, питам и сега: колко родители можеха да посетят децата си, живеещи на Запад, по времето, когато Държавна сигурност контролираше не само пътуванията, не само браковете, но дори и любовта? И така, Уважаеми народни представители, за да избегнем опасността да поверим властта в ръцете на недостойни личности, нека отворим картотеките на държавна сигурност, за да преценим кои са били герои и кои - подлеци и палачи!" Успоредно с това Янко Янков кокетираше с извънпарламентарната опозиция: "Ние не сме онова, което българският народ заслужава преди всичко защото политическото споразумение между управляващата партия и отгледната от нея псевдоопозиция ни постави пред изискванията на един избирателен закон, който остави извън парламента политически сили и отделни личности, при отсъствието на които нашата дейност няма да има необходимата й политическа стойност."

СТУДЕНТСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (СДД)
Възниква в противовес на стачните комитети, ръководещи окупационните стачки през юни-юли 1990 година. Основното им предложение е: "окупационната стачка да премине в символична". Ръководи се от Национален координационен съвет с председател Александър Малкочев, "официален говорител" - Николай Леонтиев. След приключване на стачката заявява безпокойството си  да не се възобнови стачката по друг повод: "Това би задълбочило възникналия вече конфликт в рамките на академичната общност и би предизвикало по-нататъшно нарастване на напрежението в страната ни." Веднага след оставката на Младенов и Павел Писарев СДД  атакува телевизията - не е обективна. Излизат с инициатива за провеждане в началото на септември на дискусия между политическите сили на тема: "Настъпилата криза, студентството и социалната цена." Доколкото ми е известно, от инициативата нищо не се получи.

СЪВЕТ НА ГАРАНТИТЕ
Организация, съществувала по времето на студентската окупационна стачка. Създадена е от група преподаватели от различни факултети на Университета на 14 юни 1990 г. Действа до 4 юли, като нейни членове присъстват в Университета заедно със студентите. "Гаранти" седяха на напреко поставени пейки в градинката пред паметника на св. Климент Охридски, като "съдействаха чрез различни форми за постигане на целите на стачката и за нейната положителна оценка от общественото мнение в страната".

СЪВЕТ НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 Заема позиция против студентската стачка. Тя пречела на кандидатстуденската кампания и на нормалната работа във вузовете.

СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (СГО)
Учреден на 5 март в София. "Водещи ценности на Съюза за гражданско общество - пише в програмната му декларация - са: мир, свобода, личност, социална справедливост, всеобщо благоденствие, милосърдие, достойнство, равенство пред законите." Съюзът приема предизборната програма на СДС.  Съставът на "Инициативния комитет" не ми е известен.

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ (ССИГ)
Организация, създадена от ръководители на БКП в края на 1989 г. и с първонални средства, осигурени от него. Председател Валентин Моллов. (Виж повече...)

СЪЮЗ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ
Организация отпреди 10 ноември 1989 година. В края на юни 1990 е избрано ръководство в състав: председател - академик Марин Големинов, Стефан Драгостинов - главен секретар, Юлиана Алексиева, Божидар Спасов, Елена Тончева, Розмари Стателова, Александър Кандов, Иван Димов.

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЖЕНИ В БЪЛГАРИЯ
Казионна организация от тоталитарно време. Поддържат искането за "референдум за Младенов".

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3"
Председател и основател е Славомир Цанков, който преди това беше заедно с Любомир Собаджиев в Комитет 273 и Движение за гражданска инициатива. Бивш член на Координационния съвет на СДС. Ера-3 имаше огласена програма, която е противоречив политически документ. ЕРА-3 се обяви в подкрепа на Петър Младенов непосредствено след оставката му: "Г-н Петър Младенов с радикалните си виждания и постъпки е неудобен и за двете ръководства." (БСП и СДС - бел. моя П.С.) Те дори му предлагат вариант за обяснение по повод репликата му в "танковата касета": казал го е, за да успокои членове на висшето ръководство на БКП. ЕРА-3 участва самостоятелно в изборите за ВНС. Понесе болезнено загубата и изливаше яда си на страниците на вестник "Нова ера", който беше едно от шумните политически издания през 1990 година. Те атакуваха и БСП, и СДС.
Известни имена на техни активисти: Добри Йорданов Добрев (ул. «Раковски» 193, вх.Б, ап.8) .

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
Учреден на 7 декември 1989 г. в Института по социология. (По подробно виж тук.....)

СЪЮЗ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Председател - В. Кехайов, секретар - Т. Манчев

СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Настоява пред Великото народно събрание да преразгледа законите, които засягат инвалидизираните лица (17 юли 1990).

СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
Председател - доц. Д. Йоцев, секретар - Евгени Еков.

СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА
Съюзът осъжда "откритите и прикритите привърженици на ислямския фундаментализъм, пантюркизма, македонизма". Това е организация, останала от времето на тоталитарния социализъм.

СЪЮЗ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ОТ ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (СПОП)
Приемат идейната платформа на ОКЗНИ. Колективен член на Асоциация "България".

СЪЮЗ НА ТРУДОВО-КООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ
Седалище - Пловдив, председател - Радка Налбантова.

СЪЮЗ НА ФАРМАЦЕВТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ - ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ
Председател - Янко Янков, заместник-председател - Асен Кантарджиев, секретар - Николай Михайлов. Реагираха срещу летните събития в Румъния, когато от прокомунистическата власт бяха използвани миньори, обявиха се в подкрепа на стачкуващите студенти.

ТРАКИЙСКИ  КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА
Патриотична, надпартийна организация на около 600 хиляди бежанци и техните потомци от Беломорието и Одринско. Председател - К. Карамитрев, секретар - Г. Димитров. Изразяват опасения във връзка с ДПС.

ТУРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (Адем Кенан, 1992)
Виж тук...

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР
Имат трима съпредседатели: Ст. Вълчев, Т. Бобев, М. Митов. Обявяват се за деполитизация на милицията и органите за сигурност.  Структурно са продължители на казионните профсъюзи в своето ведомство.

ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ (1991)
Виж тук...

ФОНДАЦИЯ "БЪДЕЩЕ"
Дъщерна организация на Независимия патриотичен съюз "Защита". Нейната задача е "да подпомага материално, а при възможност - да поеме изцяло издръжката на всяко четвърто, пето и т.н. християнско дете в семейството".

ФОРУМ "ДЕМОКРАТИЧНО ВЪЗРАЖДАНЕ НА РУСЕ"
Ангажира се с решаването на екологичните проблеми на града.


ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ/ ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ/

ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
Основана в Пловдив от Аджаров. (По-подробно виж тук...)

ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ «СПАСЕНИЕ»
Виж тук....

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА НЕНАСИЛИЕ
(Става дума за Споразумението "Младенов")

ЦЕНТЪР ЗА НОВА ПОЛИТИКА (1992)
Основан от Димитър Луджев с активното сътрудничество на Диана Дамянова. (Повече виж тук....)