Партии и организации на политическата промяна и прехода ІІІ

 

НАРОДЕН БЛОК - ЦЕНТЪР
Обявяват се за приемници на Народния блок управлявал страната през 1931-1934 г. и 1944 г. Състои се от БЗНС "Врабча 1" - Страхил Гичев, Независима демократична партия (НДП) - Петър Гогов, Българска народна партия (БНП) - Димитър Бранков. Не участва в изборите за Велико народно събрание, защото те са "нечестни избори". Настояват за касиране на изборите. И тъй като два пъти са сваляни от власт чрез преврати (1934, 1944) настояват "пред вас в този изключителен за българския народ момент да ни бъде върната цялата власт. Ние имаме историческото, моралното и политическото право на нея." (Декларация от 12 юни изпратена до президента, премиера, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи). Повтарят искането си в началото на юли - избраните депутати от ВНС да касират изборите и да се пристъпи към "Генаралното решение": "Да ни бъде върната отнетата с насилие власт, на която имаме историческо, морално и политическо право."
Борбата срещу току-що възникналия парламентарен политически модел - БСП, СДС, БЗНС, ДПС се водеше от няколко позиции: реставраторски (монархисти, борци за възстановяване на Търновската конституция, Народния блок); националистични, които бяха насочени главно срещу участието на ДПС във Великото народно събрание (БНРП, ОКЗНИ, ОПТ, БОП); опозиционно-радикални (главно от такива, които поради различни причини не бяха доволни от изборните резултати: Гражданско неподчинение, ФНСД, Подкрепа, АСП и др.); обидено-моралистични (партии, претърпели поражение в изборите, които отправяха различни обвинения срещу Кръглата маса, избирателния закон и пр.). Привържениците на една или друга негативна оценка на получения парламентарен модел често влизаха в странни, макар и кратки съюзи. Така по-гръмко казваха своето голямо "не".

НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО"
Председател - Иван Дундаров, секретар - Вера Пейчева.. Като се затегна изборът на президент във Великото народно събрание, звенарите изпратиха предложение. За президент и вицепрезидент да бъде избран един от следните народни представители:
Александър Лилов, Андрей Луканов, Александър Стрезов, Милан Дренчев, Петър Корнажев, Крум Неврокопски, Йордан Кукуров, Велко Вълканов, Гиньо Ганев, Митрополит Панкратий.

НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ"
Седалище - Велико Търново.

НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ
Председател - Илия Сипсев, заместник-председател - Трифон Къндев, оперативен секретар - Иван Ботев. През юли 1990 год. издигат кандидатурата за президент на Димитър Марковски.  

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ
Учреден като самостоятелна организация след 10 ноември 1989 г. По-късно преминава към «Подкрепа».

НЕЗАВИСИМ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НАСИЛИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ
 ("Съвета Семерджиев" - това съкратено наименование е мое П.С.) Този съвет е иницииран от Атанас Семерджиев. Действа в периода 10 май - 12 юли. До 12 юли 1990 година, провежда 13 заседание. В него участваха всички практически действащи ръководства на партии. Освен целите, които следват от съдържанието на името му, съветът де факто беше "утешителната Кръгла маса" за партиите, които не бяха участвали в "истинската Кръглата маса".  На заседанието си на 12 юли съветът идва до "идеята да бъде инициатор за създаване на едно общонародно движение за граждански мир." Това се споделя с обществеността на пресконференция, състояла се на 16 юли. В "съвета Семерджиев" участваха: СДС (Любен Отов - движение «Гражданска инициатива», БСДП (Петър Дертлиев?), БЗНС "Никола Петков", Клуб на репресираните след 1945 година (виждал съм на заседанията Димитър Баталов, Иван Неврокопски), Федерация на клубовете за гласност и демокрация - от време на време ходеше моя милост), БСП, БЗНС, БЗНС "Врабча 1", Независима демократическа партия, Българска народна партия, Партия на труда, Български национален съюз "Нова Демокрация", Политически опозиционен блок-център, Републиканска партия, Български демократичен младежки съюз, Народен съюз "Звено", Християнрадикална партия, Българска национално-радикална партия, Християн-републиканска партия, Отечествена партия на труда, Движение за алтернативен граждански парламент и промяна "Ера- 3", Строг възрождански съюз, Отечествен съюз, Движение за права и свободи, Демократичен съюз на жените, Общонароден комитет за защита на националните интереси, Конфедерация на независимите синдикати в България, Комитет за национално помирение, Българска патриаршия, Главно мюфтийство, Министерство на народната отбрана, Министерство на вътрешните работи, Българска телевизия, Българско радио, Българска телеграфна агенция.

НЕЗАВИСИМ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА"
Председател д-р Гео Донев. Член първи от Устава му гласи: "Независимият патриотичен съюз "Защита" (НПСЗ) обединява с целите и задачите си всички съотечественици и привърженици у нас и по света."

НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ (НСББХ)

НЕЗАВИСИМА  ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (НДП)
Ръководи се от "политически екип", който се нарича и "тричленен съвет" в състав: Петър Гогов, Тодор Несторов, Богдан Йоцов, Здравка Маринова, Веселин Бончев, Георги Кацарски. Партията е член на Народния блок - център. Те пишат: "България направи гигантска крачка назад по пътя на демокрацията, манипулирана от БКП и СДС в продължание на седем месеца - 10 ноември 1989 г. - 10 юни 1990 г." Заедно с другите извънпарламентарни партии наричаха БЗНС- БЗНС "Александър Стамболийски". Твърдяха, че има заговор между БСП и СДС. Техните декларации обичайно завършваха с формулата: "...НДП каза!". Изглежда се стремяха техните документи да наподобяват нещо древно, свещено...Кой знае?  Участват в заседанията на Обществения съвет за недопускане на насилие в обществения и политическия живот. Напускат този съвет на 18 юни 1990 г.

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА (ФНСД)
Пръв председател Емил Кошлуков. Преди това съществуваше Независимо студентско дружество, което беше основано от него. Там членуваха студенти от София. По подобие на това дружество възникнаха дружества в останалите университетски градове. През декември 1989 година в двора на Университета беше учредена тяхната Федерация. През пролетта на 1990 година председател на ФНСД стана Атанас Кирчев. След Студентската стачка от лятото на 1990 година ръководителите на ФНСД създадоха:

АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ", която имаше ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ"
Председател на тези две организации стана Атанас Кирчев, а неговото място във ФНСД зае дотогавашния неин секретар - Васил Петров. Това беше заявка на групата млади хора, провели с такъв гръм стачката, да имат собствена партия.

НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА (НДЗПЧ)
Председател Румен Воденичаров, секретар Георги Лунд.  В началото на юли основно искане на уличните акции, включително и на зараждащия се Град на истината, беше публичен съд над Тодор Живков. Антиживковистките настроения бяха всеобщи. И тогава неочаквано НДЗПЧ излезе с декларация, в която се отстояваха човешките права на Тодор Живков. Не си спомням дали този въпрос беше обсъждан на Координационен съвет, но НДЗПЧ огласи: "1. СДС не стои зад исканията на граждански движения, намиращи се извън него. 2. Още през месец ноември миналата година НДЗПЧ на митинги в Южния парк отбелязваше факта, че на сваления от власт Тодор Живков се нарушават две основни човешки права, а именно: правото на свободно придвижване и свобода на словото." Тази декларация е от 16 юли 1990 година. В нея се защитаваха неоспорими неща - до доказване на противното Тодор Живков е невинен. Мисля, че с нея започна разделянето на Румен Воденичаров със СДС. Вярно е, че СДС стоеше на дистанция от уличните движения по това време, но не можеше да си позволи лукса да им се противопоставя. И то по толкова впечатляващо искане - публичен съд над Тодор Живков. От морална гледна точка Румен Воденичаров беше правият, а не СДС, но Румен, независим и честолюбив човек, разви и превърна правотата си в различие.

НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА -  гр. СЕПТЕМВРИ
Председател Илия Минев. Искаха касиране на изборите за ВНС и подкрепяха студентската стачка. (Виж още...)

НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (НСДП)
До призива на Националния координационен съвет на Нова СДП за сливане с БСДП (след втория тур на изборите), тя се ръководи от Петър Марков - председател, Васил Шопов, Велизар Йончев, Иван Кацарски, Ира Антонова, Никола Лазаров, Петьо Хаджиев, Петър Стайков, Здравко Андонов, Румяна Каранова-Арсова, Станко Киров (тези подписват призива за сливане), Красимир Захариев - председател на Централната контролно-ревизионна комисия, Васил Михайлов, Петър Атанасов. Последните трима поемат инициативата за свикване на вече обявената Втора национална парийна конференция на 7 юли 1990. Партията издава вестник "Реформа". На 7 юли за председател на партията е избран д-р Васил Михайлов.

ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР
Създаден в началото на 1990 г. по инициатива на Любомир Павлов и Стоян Ганев.  (Подробности виж тук....)


ОБЕДИНЕН ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР (ОХДЦ)
Наследник на ОДЦ.

ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" (ОМО "ИЛИНДЕН")
Съдебно нерегистрирана. Работи за пълна реализация на решенията на Коминтерна за създаване на македонска нация. Подкрепяна от институции в Сърбия. Поддържа контакти с лица и структури от Република Македония, чиято дейност в миналото и сега е свързана с комунистическото движение и сръбски национални служби. Вероятният брой на симпатизантите й е от десетина до няколко десетки души. От различни публикации са известни следните нейни активисти: Георги Солунски, Сократ Маркилов, Вихрен Запрянов, Иван Гюров, Атанас Кирков.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА НЕНАСИЛИЕ И ЗАЩИТА ПРАВАТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ
Заседавал в Пловдив. Обсъждал въпроса за студентската стачка.

ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ «МАКЕДОНИЯ»
Почетен председател - митрополит Пимен. Съюзът подписа "споразумението Младенов". Реагира остро срещу дейността на ОМО Илинден. Пример- декларацията от 5 юли 1990: "Въпреки острите протести на обществеността и на някои политически сили продължава и дори се активизира антибългарската дейност на македонистичната организация "Илинден". Със своите действия в страната и чужбина шепата македонисти, присвоили си светлото за всеки българин име "Илинден", преследват отделянето на люлката на българското Възраждане - Македония, от снагата на българската нация и държава. Дейността на македонистичната групичка е кощунство с паметта на хилядите македонски българи, дали живота си за освобождение и обединението на нашия народ. Ние отричаме македонизма като ненаучна, лишена от всякакви исторически и етнически основания идея. Населението на Македония, неговите националноосвободителни и политически организации винаги ясно и категорично са изразявали българската си национална принадлежности. Безсилни да ерозират здравото национално самосъзнание на македонците, в края на миналия век в алхимичните лаборатории на сръбското външно министерство създадоха реакционна македонистична идея. Въпреки щедрото финансиране от страна на велокосръбските шовинсти, македонистичната идея десетилетия наред не намери почва сред населението в самата Македония. Единствено ръководството на комунистическата партия под натиска на Сталин и на Югославската комунистическа партия (ЮКП) стана проводник на македонизма. Като управляваща, БКП предприе с нищо неоправдани практически действия, които и до днес дават основания на нашите врагове за спекулации с историческото ни минало... Общобългарският съюз "Македония" отхвърля като предателски опитите на "Илинденци" да наложат изучаването на родната ни история по сръбски учебници. Като осъждаме опитите за насаждане на чужда етническа душевност сред населението на пиринския край, ние питаме: кога управляващата номенклатура в Белград и Скопие ще разреши свободното проявление на националното съзнание на населението в СР Македония?"
В цитираната декларация се изразяват опасения, че ОМО «Илинден» ще бъде регистрирана, така както беше регистрирано ДПС. Връзката между ДПС и ОМО «Илинден» се правеше не само от съюз "Македония".

ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ (ОКЗНИ)
Възниква на основата на стачните комитети при националистичната вълна в края на 1989 година. Стачките започнаха, на първо време в смесените региони, като реакция срещу възстановяване на правата на мюсюлманите, отнети при така наречения Възродителен процес (1984-1989). Сред работещите православни българи, които през лятото на 1989 година поеха трудовите задължения на напусналите български турци, които като вълна се изселваха от България, имаше както  недоволство, че се възстановяват имоти и работни места на "екскурзиантите", така и  опасения от прояви на "турския национализъм". От стачните комитети израстваха селищни "комитети за защита на националните интереси", които се обединиха и обявиха за общонародна организация. На изборите за ВНС  ОКЗНИ се представи крайно неубедително. С течение на времето, от януари 1990 година, те развиха своите виждания, допълниха ги с познания на международни документи: "Нека кажем ясно и открито - нито един международен документ не определя точно срокове и размери за предоставяне на етническите права. Определя ги самостоятелно и независимо всяка държава сама за себе си, съобразно своите изисквания за сигурност и вътрешна стабилност." (17 юли 1990)

ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА (ОПТ)
Председател  Румен Попов. Заместник-председател Димитър Арнаудов. ОПТ действа в синхрон с дублетните си форми ОКЗНИ и Националния стачен комитет (останал от времето на "националистичната вълна" в края на 1989 - началото на 1990).