Разказ за него

...В момента упражнява старата си професия – има елитна адвокатска кантора на пъпа на столицата. Въпреки напредналата си възраст Попов е с енциклопедична памет – надълго и нашироко може да разказва както за Жан-Пол Сартр, Шекспир и Гьоте, Найден Геров, Михаил Кремен, Яворов, за актьори от старата и новата генерация, така и за политическите сакатлъци от последните години. “Твърдият диск” в главата на 82-годишния адвокат е побрал невероятно количество грижливо класифицирана информация. “Изпуска” се и разкрива тайни, пазени за мемоарите, за писането на които все няма време. Защото след 62-годишен трудов стаж продължава да работи. Тримата внуци са гордостта на дядо, но логично започва с прехода към демокрация... (виж целия разказ)