Писано за него


 

За творчеството на Добри Жотев и за неговата дейност като творец, литератор и гражданин има много отзиви, някои от които ви предлагаме тук.