Партия за социални и демократични промени

Партия за социални и демократични промени. (Ромска организация)

Учредена е на 20 декември 2000 година. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" от 9 февруари 2001 година. Председател е Златко Младенов.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/02/02/172252_romite_v_bulgariia/