Проект за икономическа реформа - Национална кръгла маса

Този документ беше обсъждан от експертите в Контактната група и в ръководствата на СДС и БСП, но не е приеман.