Витоша през 40-те години на ХХ век

 

 

Отдавна вече не бродя по Витоша както някога! И ако сега от време на време все пак се изкачвам със съпругата си до планината със старата „Шкода", това в никакъв случай не е резултат на някакви закъснели туристически психози, защото по същество представлява бягство от ужасния въздух около Орловия мост. Но няма какво да правя – живея близо до него!  >>>>>>>>>>>>>