Новите имена на сътрудници на ДС в СУ, решение №2-356 от 10 юни 2014 г.

Нови 24 сътрудници на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, които не са обявявани до момента, разкри днес Комисията по досиетата.

Независимият държавен орган извърши втора, допълнителна проверка на ръководните постове от ръководител на катедра нагоре до ректор в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (решение №2-356 от 10 юни 2014 г.), която е обхванала общо 317 учени.

От тях комисията е установила принадлежност към комунистическите тоталитарни служби на 79-ма души. Обявени са 51 от тях, а останалите 27 са починали и техни имена не подлежат на огласяване по закон. За други 39 лица ректорът не е предоставил необходимата информация и проверката за тях продължава.

Новите имена

От обявените 51 сътрудници на Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА, почти половината – 24 души – са нови имена и се огласяват за първи път, като останалите 27 имена са разкрити с предишни решения на комисията. Един от новоразкритите сътрудници е бил декан, 9-ма – зам. декани, а останалите са ръководители на катедри. Обявените за първи път сътрудници са:


Анка Атанасова Гергова, ръководител катедра от 1993 г. до 1994 г. и от 1998 г. до 1999 г.;
Асен Атанасов Чаушев, ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г. и от 1998 г. до 1999 г.;
Георги Костадинов Мандов, ръководител катедра от 1991 г. до 1992 г.;
Георги Стефанов Георгиев, зам. декан от 1990 г. до 1991 г.;
Донка Николова Петканова-Тотева, ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г.;
Захари Величков Захариев, ръководител катедра от 2013 г.;
Иван Василев Томов, ръководител катедра до 1990 г.;
Иван Иванов Буюклиев, зам. декан до 1991 г., ръководител катедра до 1991 г. и от 1993 г. до 1994 г.;
Кирил Василев Димчев, ръководител катедра до 1990 г., от 1992 г. до 1993 г., от 1995 г. до 1996 г. и от 2000 г. до 2001 г.
Минка Генчева Златева, ръководител катедра от 2003 г. до 2004 г. и от 2006 г. до 2007 г.;
Михаил Георгиев Виденов, зам. декан до 1991 г.;
Мишел Димов Ников, зам. декан до 1991 г.;
Николай Христов Чернокожев, зам. декан от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г.;
Пенка Спасова Илиева-Балтова, зам. декан от 1991 г. до 1992 г. и от 1994 г. до 1995 г.;
Петко Методиев Петков, зам. декан от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г.;
Петър Стефанов Гладков, ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г.;
Петя Асенова Петрова, ръководител катедра от 2000 г. до 2001 г. и от 2004 г. до 2005 г.;
Рахила Давидова Гатева, ръководител катедра до 1992 г.;
Стоян Александров Неделчев, ръководител катедра от 1991 г. до 1992 г.;
Таня Жак Натан-Пауновска, ръководител катедра от 1994 г. до 1998 г.;
Тодор Димитров Петев, декан от 1993 г. до 1995 г., ръководител катедра от 1993 г. до 1996 г. и от 2002 г. до 2003 г.;
Тодор Крумов Шопов, зам. декан от 1995 г. до 1996 г. и от 2002 г. до 2003 г., ръководител катедра от 1999 г. до 2000 г. и от 2002 г. до 2003 г.
Хараламби Георгиев Паницидис, ръководител катедра от 2013 г.;
Цветан Драганов Йотов, зам. декан до 1991 г., ръководител катедра от 1994 г. до 1995 г. и от 1999 г. до 2000 г.

Прави впечатление, че двама – Захари Захариев и Хараламби Паницидис заемат ръководни постове и в момента, като и двамата са избрани за ръководители на катедри през 2013 г.

http://desebg.com/