Полето около Пъстрина

снимка "Семейство Цветкови"