Път: : Кой кой е : Ц

Виолет Цеков

Преводач от английски език, работил в студията за документални филми “Време”.
Потомък на стар комунистически род – дядо му Цеко Тодоров е съратник на Димитър Благоев, баща му – Тодор Цеков до 1944 е един от водачите на комунистите в Монтана.
През 1987 г Виолет Цеков е активна фигура в творческия колектив (член на колектива е и Георги Аврамов), създал документалния филм  за обгазяването на гр. Русе - “Дишай”.
Според някои мнения сформирането на  Обществения комитет за екологична защита на гр. Русе през 1988 г. започва  по негово предложение. Той е член и на неговия Инициативен комитет.
Почина през 1998 г.