Път: : Кой кой е : Г

Максим Горки

Псевдоним на Алексей Максимович Пешков(1868-1936).  Именит руски писател и общественик.

Прието е да се смята за основоположник на социалистическия реализъм - идеологическите основи на изкуството по времето на тоталитаризма. Всъщност социалистическия реализъм е създание на партиини функционери и парафилософи, които използват неговото име. Социалистическият реализъм е наложен с твърда ръка.

Самият Горки остава пасивен. Неговата смърт е загадка. Тя е използвана от Сталин за търсене и разправа на "отровителите" му.

Горки е поставен в ситуация да инциира създаването на Съюза на съветските писатели (1934), на който става пръв председател. Повечето време той живее в Италия, колкото се може по-далеч от строящия се комунизъм.

Роден в Нижни Новгород на Волга. Кръгъл сирак от 10-годишна възраст. В младите си години кръстосва цяла европейска Русия, упражнявайки всевъзможни професии. За връзки с революционните среди неколкократно лежи в затвора.

На 30 години е вече известен писател в цяла Европа (и не на последно място в България) и САЩ. Това му позволява да пътува често в чужбина. В началото осъжда рязко болшевишкия терор, но постепенно се примирява с него.

Дебютира с разкази и очерци. В романа “Тома Гордеев” и други творби показва своеобразието на историческото развитие в Русия. Той е социален писател - драмата на сблъсъка между труда и капитала е в центъра на неговото внимание. Тук съветските идеолози провиждат принципите на социалистическия реализъм. На първо  в романа “Майка” и пиесата “Врагове”. В тях доминират образите на пролетарски революционери. А в пиесите “Еснафи”, “На дъното”, “Варвари” подлага на критика социалните основи на капитализма. В романа “Делото на Артамонови” доказва историческата неизбежност на революцията. Други важни негови произведения са автобиографичната трилогия “Детство”, “Сред хората” и “Моите университети”, четиритомният роман “Животът на Клим Самгин” и др.

Бунтът на Горки срещу своеволията и несправедливостите при капитализма, го правят трайно актуален, макар че декорите на неговите произведения са от времето на фабричната сирена.

Какво ли мисли за своята Русия като гледа от Горе?

........................................................................................
Библ. Большой энциклопедический словарь, Москва 1993.